Badania diagnostyczne

Tomografia Komputerowa (KT)

Czemu służy badanie?

Tomografia Komputerowa to badanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie. Umożliwia ono ocenę struktur anatomicznych człowieka w płaszczyźnie poprzecznej oraz w innych płaszczyznach. Podczas badania promieniowanie przechodząc przez poszczególne tkanki pacjenta ulega osłabieniu. Pozwala to na uzyskanie obrazu różnicującego tkanki w ciele badanego. Czasem pacjentowi podaje się środek kontrastujący (dożylnie, doustnie), który pozwala na obserwowanie naczyń krwionośnych.

Sposób przeprowadzenia badania

Pacjent układany jest w pozycji leżącej na specjalnym, ruchomym stole. Następnie umieszczany jest w komorze aparatu. Podczas badania pacjent nie powinien się poruszyć, a specjalne diody, zapalające się podczas wysyłania promieniowania, są dla badanego sygnałem o konieczności wstrzymania oddechu. Służy to poprawie jakości obrazu pojawiającego się na ekranie.

Wynik badania

Pacjent otrzymuje w formie zdjęć i opisu.

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl