Badania diagnostyczne

Spirometria

Czemu służy badanie?

Służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Określa pojemność zawartych w płucach gazów, szybkość i objętość wymiany gazowej w płucach.

Sposób przeprowadzenia badania

W czasie badania pacjent oddycha poprzez ustnik połączony rurką z aparatem spirometrycznym. Przed badaniem wykonuje kilka głębokich oddechów i ostatni bardzo głęboki wdech a następnie (po przyłożeniu ustnika do ust) wydmuchuje jak najszybciej całość powietrza zawartego w płucach. Badanie trwa kilka minut.

Wynik badania

Wynik badania - najczęściej w formie opisu wraz z wydrukiem.

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl