Badania diagnostyczne

Scyntygrafia tarczycy

Czemu służy badanie?

Badanie polega na uzyskaniu obrazu tarczycy, jej odszczepów pozagruczołowych i służy ocenie morfologii oraz stopnia zróżnicowania tkanki w guzkach tarczycy. Scyntygrafia ocenia także wielkość gruczołu i stopień ewentualnego schodzenia za mostek. Wykonuje się ją także przy podejrzeniu wad rozwojowych gruczołu tarczycy.

Sposób przeprowadzenia badania

Pacjentowi podaje się doustnie lub dożylnie roztwór radioznacznika. Podczas pomiaru scyntygraficznego pacjent leży nieruchomo. Sam pomiar trwa około 5 minut.

Wynik badania

Wyniki pacjent otrzymuje w postaci opisu, czasem z dołączonymi zdjęciami.

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl