Badania diagnostyczne

Rezonans Magnetyczny (MR, MRI)

Czemu służy badanie?

Badanie umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych człowieka w dowolnej płaszczyźnie oraz trójwymiarowo. Pozwala dokonać wyjątkowo dokładnej oceny ośrodkowego układu nerwowego (mózg, kanał kręgowy) i tkanek miękkich (mięśnie, stawy). Dzięki temu badaniu możemy również uzyskać obraz naczyń krwionośnych całego organizmu i wykryć ewentualne patologie jak: tętniaki, naczynia patologiczne (tzw. Angiografia rezonansu magnetycznego).

Sposób przeprowadzenia badania

Pacjent układany jest w pozycji leżącej na specjalnym, ruchomym stole. Następnie umieszczany jest w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii. Badanie to jest całkowicie nieinwazyjne, gdyż wykorzystuje się w nim nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Podczas badania pacjent nie może się ruszać, gdyż mogłoby to uniemożliwić prawidłowe odczytanie obrazu. Najczęściej badanie trwa od 40 do 6o minut.

Wynik badania

Wynik badania pacjent otrzymuje w formie zdjęć i opisu.

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl