Badania diagnostyczne

Rektoskopia

Czemu służy badanie?

Rektoskopia to badanie polegające na wziernikowaniu (za pomocą rektoskopu)  kanału odbytu i odbytnicy. Ma na celu ocenę morfologiczną powierzchni błony śluzowej badanego odcinka jelita grubego. Podczas badania możliwe jest także pobranie wycinków do badania histopatologicznego oraz bakteriologicznego. Możliwe jest też wykonanie zabiegów endoskopowych (np. wycięcia polipów).

Sposób przeprowadzenia badania

Pacjent przyjmuje pozycję tzw. kolankowo-łokciową, z rozstawionymi kolanami .Następnie badanie rozpoczyna się obejrzeniem okolicy odbytu i wprowadzeniem końcówki rektoskopu. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i trwa ono kilka minut.

Wynik badania

Wyniki badania przekazuje się w formie opisu.

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl