Badania diagnostyczne

Mediastinoskopia

Czemu służy badanie?

Badanie to wykonywane jest w celu pobrania próbek tkanek do badania histopatologicznego, w celu rozpoznania chorób węzłów chłonnych, dróg oddechowych, przełyku, płuc, bądź opłucnej.

Sposób przeprowadzenia badania

Poprzez niewielkie nacięcie ponad mostkiem wprowadzany jest do śródpiersia pacjenta mediastinoskop. Po dotarciu urządzeniem do węzłów chłonnych lekarz wycina je lub pobiera fragment ich tkanki do analizy. Po zakończeniu badania w miejscu cięcia zakładane są szwy oraz jałowy opatrunek.

Wynik badania

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl