Badania diagnostyczne

Limfoscyntygrafia

Czemu służy badanie

Jest to rodzaj badania scyntygraficznego, wykonywanego m.in. w celu ustalenia przyczyn obrzęku limfatycznego, oraz oceny węzłów chłonnych w diagnostyce choroby nowotworowej.

Sposób przeprowadzenia badania

Badanie to polega na podaniu podskórnie znakowanego izotopowo znacznika. Naczyniami limfatycznymi wędruje on do węzłów chłonnych. Zdrowy węzeł chłonny jest szybko uwidoczniany podczas badania, natomiast brak uwidocznienia może być spowodowany zmianami zapalnymi bądź innymi patologiami.

Słowniki medyczne

laskovski.pl