Badania diagnostyczne

Holter (EKG metodą Holtera)

Czemu służy badanie?

Podobnie jak badanie EKG umożliwia rejestrację czynności elektrycznej serca (m.in. rytmu, przewodnictwa). Pozwala także ocenić pracę rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego w warunkach normalnej aktywności pacjenta.

Sposób przeprowadzenia badania

Na klatce piersiowej pacjenta naklejane są elektrody połączone kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie to najczęściej przypinane jest do paska. Umożliwia to pacjentowi swobodne poruszanie się. W trakcie trwania badania pacjent musi unikać kontaktu urządzenia z wodą stąd istnieje zakaz kąpieli. Badanie trwa najczęściej od 24 do 48 godzin.

Wynik badania

Przekazywany jest w formie opisu i wykresów obrazujących pracę serca w wybranym przedziale czasowym.

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl