Badania diagnostyczne

ECHO serca (Echokardiografia)

Czemu służy badanie?

Jest to obrazowa metoda badania serca i naczyń krwionośnych. Wykorzystuje ultradźwięki, dzięki którym na monitorze uzyskuje się obraz.

Sposób przeprowadzenia badania

Badanie „echo” pozwala ocenić ruch mięśnia sercowego i zastawek, przepływ krwi w obrębie dużych naczyń krwionośnych, naczyń wieńcowych, przedsionków i komór serca. Badanie to wykonuje się podobnie jak inne badania USG. Lekarz przykłada głowicę aparatu do ciała pacjenta (głównie lewa strona klatki piersiowej, okolica przymostkowa), który znajduje się w pozycji leżącej.

Wynik badania


Wynik badania pacjent otrzymuje w formie opisu, niekiedy z dołączonymi zdjęciami lub nagraniem.

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl