Badania diagnostyczne

Cytologia (Badanie cytologiczne w ginekologii)

Czemu służy badanie?

Badanie cytologiczne pochwy pozwala ocenić stopień zagrożenia możliwością rozwoju nowotworu szyjki macicy oraz służy profilaktyce i wykrywaniu stanów przednowotworowych i raka inwazyjnego szyjki macicy. Dodatkowo badanie cytologiczne umożliwia stwierdzenie zmian zapalnych pochwy.

Sposób przeprowadzenia badania

Badanie przeprowadzane jest na fotelu ginekologicznym. Lekarz po wprowadzeniu wziernika uwidocznia szyjkę macicy a następnie pobiera materiał komórkowy (komórki złuszczają się poprzez pocieranie powierzchni tkanek pochwy specjalną szpatułką). Pobrany materiał jest przez lekarza odpowiednio przygotowany i przesłany do pracowni cytologicznej a tam poddany ocenie mikroskopowej.

Wynik badania

Przedstawiany jest za pomocą skali Papanicolaou:

I grupa – obraz prawidłowy
II grupa – zmiany łagodne (brak komórek z cechami dysplazji)
III grupa – zmiany związane z obecnością komórek z cechami dysplazji niewielkiej, średniego i znacznego stopnia
IV grupa – rak przedinwazyjny
V grupa – zmiany bezwzględnie złośliwe

Słowniki medyczne

laskovski.pl