Badania diagnostyczne

Cystoskopia

Czemu służy badanie

Badanie diagnostyczne, które stosuje się w urologii. Posiada ono ogromne znaczenie w rozpoznawaniu i różnicowaniu stanów zapalnych oraz guzów pęcherza moczowego (tym przypadku badanie pozwala na dobranie najlepszego sposobu leczenia).
Badanie polega na wprowadzeniu cystoskopu (przyrządu) do pęcherza moczowego.Następnie ocenia się błonę śluzową pęcherza moczowego, można też pobrać wycinek do badania histopatologicznego.

Sposób przeprowadzenia badania

Pacjent kładzie się na specjalnym fotelu z nogami ugiętymi, nogi podtrzymywane są na podporach. Lekarz przemywa ujście cewki moczowej specjalny płynem odkażającym oraz nakłada krem znieczulający. Następnie cystoskop jest wprowadzany poprzez cewkę moczową do pęcherza moczowego. Kiedy jest konieczność , pobiera się wycinki a następnie poddaje się je badaniu histopatologicznemu.

Wynik badania

Wynik badania przekazywany jest w formie opisowej, niekiedy z dołączonymi kliszami.

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl