Badania diagnostyczne

Artroskopia

Czemu służy badanie?

Badanie to umożliwia ocenę wewnętrznych struktur stawowych oraz często pozwala na jednoczesne przeprowadzenie wewnątrzstawowo zabiegu chirurgicznego, dzięki czemu pacjent może uniknąć operacyjnego otwierania stawu.

Sposób przeprowadzenia badania

Badanie to polega na wprowadzeniu artroskopu - metalowej rurki wyposażonej w odpowiednie akcesoria optyczne - do określonego stawu poprzez niewielkie nacięcia w jego okolicy. Do wnętrza zostaje wówczas podany roztwór soli fizjologicznej. Lekarz ocenia struktury wewnątrzstawowe, a także w razie potrzeby przeprowadza odpowiednie procedury operacyjne za pomocą wprowadzonych tą samą drogą narzędzi.

Wynik badania

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, czasami łącznie z nagraniem zabiegu.

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne

laskovski.pl