Szukana fraza:Kategoria:
Specjalizacja:
Województwo:
Miasto:
Dzielnica:
 Umowa z NFZ
 
Choroby zakaźne
23 czerwiec 2017
Każdego z nas może dopaść choroba zakaźna. Wiele z nich jest bardzo niebezpieczna, dlatego warto mieć świadomość jakie mogą dawać objawy.
 
Logowanie
Dla pacjentów
Ciąża
Dziecko
Dla lekarzy
Do pobrania
Leczenie w ramach NFZ

Rehabilitacja w ramach NFZ

Dodano: 14.06.2012Drukuj wróć do listy

Kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z rehabilitacji w ramach NFZ? Jaki lekarz może wystawić na nią skierowanie? Ile zabiegów wykonywanych jest w ramach usprawniania, oraz jakie rodzaje terapii finansuje Fundusz? Jak prowadzona jest rehabilitacja dzieci?

Rehabilitacja lecznicza polega na kompleksowym postępowaniu, którego celem jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności, lub takiego jej poziomu, który jest w jego sytuacji zdrowotnej możliwy do osiągnięcia. Działania te maję również umożliwić odzyskanie zdolności do pracy, zarobkowania, oraz poprawę ogólnej jakości życia osoby rehabilitowanej. Mogą być realizowane:
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w warunkach domowych,
 • w ośrodku lub oddziale dziennym
 • w warunkach stacjonarnych.
Dzieci oraz młodzież szkolna, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, jest kierowana przez lekarza rodzinnego na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Szczególnym przypadkiem leczenia ukierunkowanego na rehabilitację pacjenta jest też leczenie uzdrowiskowe, realizowane według zasad opisanych w poniższych artykułach:

Leczenie uzdrowiskowe
Lekarze i pacjenci z Wielkopolski! Sprawdźcie aktualne informacje o leczeniu uzdrowiskowym...

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie na zabiegi wykonywane w trybie ambulatoryjnym, (które zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia i w tym okresie powinno być zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji), może wystawić każdy lekarz, który ma podpisaną umowę
z NFZ.

Wyjątek stanowi sytuacja dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy, w przypadku której skierowanie na rehabilitację wystawia lekarz lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Podczas rehabilitacji tego typu pacjent może mieć sfinansowanych do pięciu zabiegów dziennie wykonywanych w 10-dniowym cyklu.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Ten tryb rehabilitacji jest skierowany do pacjentów nieporuszających się samodzielnie, którzy nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Skierowanie od lekarza NFZ należy zarejestrować w zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ oraz ustalić termin wizyty w domu.

Istotną informacją jest, iż każdy zakład rehabilitacyjny mający kontrakt z NFZ świadczy opiekę domową zarówno dorosłym i dzieciom. Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. Każdego dnia pacjent lub jego opiekun potwierdza podpisem wykonanie rehabilitacji na odpowiedniej karcie zabiegów.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym.

Jeśli stan zdrowia pacjenta sprawia, że rehabilitacja nie może być przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymaga on całodobowego nadzoru medycznego, przysługuje mu ten tryb wykonywania zabiegów.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym polega na kompleksowej fizjoterapii narządu ruchu. Szczególnie jest stosowana ze względów ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub w przebiegu chorób przewlekłych), a także ze wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Rehabilitacja przeprowadzana w powyższym trybie trwa od trzech do sześciu tygodni przez pięć dni w tygodniu, a w jej ramach wykonywanych jest średnio po pięć zbiegów dziennie. W przypadku dzieci do 18. roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Skierowanie na ten typ rehabilitacji może wystawić lekarz jednego
z następujących oddziałów szpitalnych lub poradni:
 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • oraz lekarz podstawowej opieki medycznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Rehabilitacja słuchu i mowy

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym słuchem.

Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji wystawiają lekarze poradni specjalistycznych:
 • otolaryngologicznej,
 • otolaryngologii dziecięcej,
 • audiologii i foniatrii,
 • neurologicznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Rehabilitacja wzroku

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym wzrokiem.

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze następujących poradni specjalistycznych:
 • okulistycznej,
 • neurologicznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.

Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:
 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej.
Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego (nie więcej niż 24 dni
w ciągu 3 miesięcy).

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja tego typu odbywa się w naturalnych podziemnych komorach solnych. W terapii wykorzystuje się wpływ ich specyficznego mikroklimatu, który pozytywnie oddziałuje na sprawność funkcjonowania układu oddechowego. Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji wystawia lekarz poradni: rehabilitacji medycznej, gruźlicy i chorób płuc, alergologicznej, laryngologicznej, pulmonologicznej. Czas trwania takiej terapii ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego, ale nie może ona być krótsza niż 14 dni oraz nie dłuższa niż 24 dni.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

Świadczenia te skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają nie tylko kompleksowych czynności rehabilitacyjnych, ale także całodobowej opieki pielęgniarskiej. Wyróżnione są tu poniższe rodzaje rehabilitacji:

Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa

Przeznaczona jest dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnych zabiegów usprawniających i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych oraz edukacyjnych. Na ten rodzaj rehabilitacji skierowanie wystawiane jest przez lekarzy specjalistów poszczególnych oddziałów, a w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej. Powinna być dołączona do niego również aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie. Czas trwania usprawniania wynosi od 3 do 6 tygodni, średnio wykonywanych jest pięć zabiegów dziennie.

Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna

Przeznaczona jest dla pacjentów w każdym wieku, cierpiących na schorzenia neurologiczne i wymagających jednocześnie całodobowego nadzoru. Realizowana jest przez oddziały rehabilitacji neurologicznej i oddziały o profilu ogólnorehabilitacyjnym. W tym przypadku o rodzaju rehabilitacji decyduje lekarz oddziału szpitalnego, dokonując oceny stanu zdrowia pacjenta, dysfunkcji układu nerwowego oraz oceny stopnia niepełnosprawności. Czas trwania zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej.

Stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna

Przeznaczona jest dla pacjentów wymagających kontynuacji leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Realizowana jest ona w szpitalu, a skierowanie na nią wystawia lekarz oddziału szpitalnego (m.in. pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, pediatrycznego), gdzie obywało się podstawowe leczenie, a także lekarz poradni chorób płuc, rehabilitacyjnej lub alergologicznej. Trwa do 3 tygodni, przez 6 dni w tygodniu, a średnio wykonuje się w jej przebiegu pięć zabiegów dziennie.

Stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna

Ten rodzaj rehabilitacji jest przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. Na ten typ rehabilitacji skierowanie wystawia lekarz oddziału: kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego, a także poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej. Czas trwania rehabilitacji zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji. Terapia taka trwa 6 dni w tygodniu i obejmuje działania ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.


Źródło artykułu: Narodowy Fundusz Zdrowia


Podobne artykuły
31.10.2016
23.12.2015
23.12.2015
10.11.2015
10.11.2015
25.09.2015
27.08.2015
16.11.2014
29.10.2014
15.10.2014

Komentarze
 
Magdalena Martyka z Opoczna Łódzkie30.03.2010
W szpitalu przed wyjściem do domu lekarz wystawił skierowanie do NFZ na leczenie sanatoryjne powiedziano mi że w ciągu 1 mies.powinna przyjść odpowiedz z NFZ co do miejsca i terminu skierowania przez NFZ ,a minęło już 1,5 mies.i nie mam żadnej odpowiedzi co mam robić ? Bo cierpię na bóle kręgosłupa i jestem na środkach p.bólowych jak długo mam czekać?
danuta pietryszak ruda śląska kłodnicka 58d/426.10.2010
N.F.Z. Kasa Śląska mam skierowanie od reumatologa na leczenie w szpitalu na oddziale rehabilitacji proszę o pomoc mój tel 668289807
Joanna Jakuszyk ze Szczecina11.07.2012
Moja mama nie porusza się samodzielnie i nie mamożliwości dotarcia do żadnej placówki leczniczej. W szczecińskich poradniach ortopedycznych dowiedziałam się, że lekarze ortopedzi w ramach NFZ nie przychodzą do domu chorych, tylko prywatnie. To samo z rehabilitantami - chodzenie do leżącej w ramach NFZ wykluczone. Już pół roku staram się mamie pomóc i nie radzę sobie z tematem, bo na prywatne leczenie nie mamy obie środków. To jak to jest z tą rehabilitacją w warunkach domowych w Szczecinie? Jednak nie "każdy zakład rehabilitacyjny mający kontrakt z NFZ świadczy opiekę domową", jak to widnieje w informacji powyżej! Nawet usłyszałam, że nie każdy unieruchomiony chorobą pacjent spełnia warunki wyznaczone przez NFZ. I do kogo w tej sytuacji mam się zwrócić o pomoc???
henryk07.11.2012
Lecze sie prywatnie u ortopedy/ innej mozliwosci u nas w miasteczku niema -brak zapisow / i tak lecze sie prywatnie kazda wizyta 15 minutowa co dwa tygodnie to koszt 100 zl bez lekow a trwa to juz 7 miesiecy a kolano jak bolalo tak boli pomalu zyc juz mi sie odechcialo / a na innych specjalistow juz mnie nie stac - mam piersza grupe inwalicka i jak tu sie leczyc brakuje sil i srodkow tak jest teraz w polsce
natalia25.01.2013
witam, mam problem mam chory kregosup czeka mnie operacja ale wizyte mam za pół roku do neurochirurga w szczecinie obecnie jestem na zaśiłku rehabuiltacyjnym przyznali mi na 4 miesiące , zanim poszłam na zasiłek bylam na l4 i miałam rehabilitacje i tez byłam w senatorium i nic mi za bardzo nie pomogło wiec chcem sie podjac operacji. na kase chorych ciezko sie dostac gdzie kolwiek do lekarza bo są długie terminy, czy jak jestem na rehabilitacyjnym zasilku czy musze miec rehabilitacje i czy zus moze mi nie przedłużyc zasiłku jezeli to wszystko tak długo trwa. prosze o pomoc i dobrą rade.
WNUCZKA17.02.2013
prosze o pomoc mam dziadka chorego ma zlamana kosc udowa i lezy w lozku zaden rehabilitant nie chce przyjsc na nfz z wizyta domowa a nie stac nas prywatnie
Maria17.06.2013
Ojciec moj jest po udarze mozgu 9 tygodni rechabilitacji w szpitalu nie przeynioslo oczekiwanych rezultatow, chcialam zamowic dla ojca rechabilitacje w domu , dzwonilam do wszystkich takich osrodkow aby otrzymac taka pomoc ... niestety juz do konca roku terminy zajete , jedynie prywatnie. Cale zycie czlowiek pracuje placi ZUS a teraz kiedy potrzebuje pomocy zostawiony jest sam. Pytam sie czy ZUS zwrocil by pieniadze ,ktore pobierano od ojca kiedy byl mlody i zdrowy zeby teraz mogl sie prywatnie leczyc? czy ten nasz NFZ jest zdrowy ? Nie wiem co dalej robic ... Czy moze mi ktos pomoc? Maria z wlkp podam e-meila mariazielinska@vp.pl
pacjent z Poznania04.07.2013
Mimo skierowania ma rehabilitacje w trybie pilnym, w kilku przychodniach odmówiono mi zabiegów. Jako powód,podano mi wyczerpany limit skierowań.
anna23.11.2013
Moja mama jest po udarze , lekarka wypisała skierowanie na rehabilitacje , jako kontynuacje dalszego leczenia, jedna pan ordynator z oddziału rehabilitacyjnego w innym szpitalu stwierdził , że mam nie nadaje się na rehabilitacje twierdząc, ze nie będzie współpracować z rehabilitantami. Mama jest w pełni świadoma normalnie je i połyka lekarstwa , jest afazja mowy i paraliż prawej strony.Czy lekarz miał prawo odmówić rehabilitacji poszpitalnej ? Co mam dalej z tym zrobić?
Elżbieta10.12.2013
Mój tata jest po udarze mózgu niedokrwiennym lewostronnym, który wystąpił 04-10-2013 r. Od 17-10-2013 do 13-11-2013 był w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym. Od 13-11-2013 przebywa w domu seniora ale w międzyczasie był w szpitalu na odziale wewnętrznym ze względu na zaleganie kału w organiźmie. O o momentu udaru, po rehabilitację i aktualnie nie chce przyjmować posiłków ani napojów, non stop ma aplikowane kroplówki, nie może chodzić, pamięć i możliwość sensownego kojarzenia są niewielkie. Twierdzi,że nie może przełykać ale lekarze twierdzą, że ten stan ma podłoże przede wszystkim psychiczne. Czy przebywając w domu seniora może tata być leczony przez psychoterapeutę wraz z dojazdem do domu seniora w ramach funduszu i w jaki sposób można uzyskać takie skierowanie?
adam13.09.2015
Prosze o pomoc moja mama także jest po udarze nie może się poruszać a nikt nie chę mi udzielić rehabilitacji domowych tychy
ZNACZNIE NIEPEŁNOSPRAWNY20.09.2016
Jestem po urazie głowy mam wadę wymowy i czterokonczynowy z trym ze prawostronny niedowład bardziej. Nie mam kogo się poradzić Nie ma kto sie mną opiekowac wiec pytam o najlepsza na NFZ usprawniającą rehabilitacje. arturholowka@wp.pl
Waga3006.01.2017
Czy w rehabilitacji domowej pierwsza wizyta lekarza jest uznawana za pierwszy dzień zabiegowy?
Dodaj komentarz
 
Autor
Treść

 
Oferujemy informację medyczną na terenie miast: Poznań, Szczecin, Zielona Góra. Nasi specjaliści: psycholog, stomatolog, ortopeda, okulista, ginekolog, dermatolog, ortodonta. Przeczytasz wiadomości na tematy: rehabilitacja, usg, implanty. Znajdziesz u nas także apteki oraz forum medyczne.
  © Wszystkie prawa zastrzeżone