Szukana fraza:Kategoria:
Specjalizacja:
Województwo:
Miasto:
Dzielnica:
 Umowa z NFZ
 
HIV / AIDS
20 styczeń 2017
Coraz więcej osób na świecie jest zarażona wirusem HIV. Wdrożenie leczenia w odpowiednim czasie może znacznie spowolnić rozwój choroby. Aby dowiedzieć się więcej na temat HIV i AIDS zapoznaj się z naszymi artykułami.
 
Logowanie
Dla pacjentów
Ciąża
Dziecko
Dla lekarzy
Do pobrania
Leczenie w ramach NFZ

Rehabilitacja w ramach NFZ

Dodano: 14.06.2012Drukuj wróć do listy

Kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z rehabilitacji w ramach NFZ? Jaki lekarz może wystawić na nią skierowanie? Ile zabiegów wykonywanych jest w ramach usprawniania, oraz jakie rodzaje terapii finansuje Fundusz? Jak prowadzona jest rehabilitacja dzieci?

Rehabilitacja lecznicza polega na kompleksowym postępowaniu, którego celem jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności, lub takiego jej poziomu, który jest w jego sytuacji zdrowotnej możliwy do osiągnięcia. Działania te maję również umożliwić odzyskanie zdolności do pracy, zarobkowania, oraz poprawę ogólnej jakości życia osoby rehabilitowanej. Mogą być realizowane:
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w warunkach domowych,
 • w ośrodku lub oddziale dziennym
 • w warunkach stacjonarnych.
Dzieci oraz młodzież szkolna, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, jest kierowana przez lekarza rodzinnego na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Szczególnym przypadkiem leczenia ukierunkowanego na rehabilitację pacjenta jest też leczenie uzdrowiskowe, realizowane według zasad opisanych w poniższych artykułach:

Leczenie uzdrowiskowe
Lekarze i pacjenci z Wielkopolski! Sprawdźcie aktualne informacje o leczeniu uzdrowiskowym...

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie na zabiegi wykonywane w trybie ambulatoryjnym, (które zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia i w tym okresie powinno być zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji), może wystawić każdy lekarz, który ma podpisaną umowę
z NFZ.

Wyjątek stanowi sytuacja dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy, w przypadku której skierowanie na rehabilitację wystawia lekarz lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Podczas rehabilitacji tego typu pacjent może mieć sfinansowanych do pięciu zabiegów dziennie wykonywanych w 10-dniowym cyklu.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Ten tryb rehabilitacji jest skierowany do pacjentów nieporuszających się samodzielnie, którzy nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Skierowanie od lekarza NFZ należy zarejestrować w zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ oraz ustalić termin wizyty w domu.

Istotną informacją jest, iż każdy zakład rehabilitacyjny mający kontrakt z NFZ świadczy opiekę domową zarówno dorosłym i dzieciom. Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. Każdego dnia pacjent lub jego opiekun potwierdza podpisem wykonanie rehabilitacji na odpowiedniej karcie zabiegów.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym.

Jeśli stan zdrowia pacjenta sprawia, że rehabilitacja nie może być przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymaga on całodobowego nadzoru medycznego, przysługuje mu ten tryb wykonywania zabiegów.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym polega na kompleksowej fizjoterapii narządu ruchu. Szczególnie jest stosowana ze względów ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub w przebiegu chorób przewlekłych), a także ze wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Rehabilitacja przeprowadzana w powyższym trybie trwa od trzech do sześciu tygodni przez pięć dni w tygodniu, a w jej ramach wykonywanych jest średnio po pięć zbiegów dziennie. W przypadku dzieci do 18. roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Skierowanie na ten typ rehabilitacji może wystawić lekarz jednego
z następujących oddziałów szpitalnych lub poradni:
 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • oraz lekarz podstawowej opieki medycznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Rehabilitacja słuchu i mowy

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym słuchem.

Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji wystawiają lekarze poradni specjalistycznych:
 • otolaryngologicznej,
 • otolaryngologii dziecięcej,
 • audiologii i foniatrii,
 • neurologicznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Rehabilitacja wzroku

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym wzrokiem.

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze następujących poradni specjalistycznych:
 • okulistycznej,
 • neurologicznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.

Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:
 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej.
Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego (nie więcej niż 24 dni
w ciągu 3 miesięcy).

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja tego typu odbywa się w naturalnych podziemnych komorach solnych. W terapii wykorzystuje się wpływ ich specyficznego mikroklimatu, który pozytywnie oddziałuje na sprawność funkcjonowania układu oddechowego. Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji wystawia lekarz poradni: rehabilitacji medycznej, gruźlicy i chorób płuc, alergologicznej, laryngologicznej, pulmonologicznej. Czas trwania takiej terapii ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego, ale nie może ona być krótsza niż 14 dni oraz nie dłuższa niż 24 dni.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

Świadczenia te skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają nie tylko kompleksowych czynności rehabilitacyjnych, ale także całodobowej opieki pielęgniarskiej. Wyróżnione są tu poniższe rodzaje rehabilitacji:

Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa

Przeznaczona jest dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnych zabiegów usprawniających i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych oraz edukacyjnych. Na ten rodzaj rehabilitacji skierowanie wystawiane jest przez lekarzy specjalistów poszczególnych oddziałów, a w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej. Powinna być dołączona do niego również aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie. Czas trwania usprawniania wynosi od 3 do 6 tygodni, średnio wykonywanych jest pięć zabiegów dziennie.

Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna

Przeznaczona jest dla pacjentów w każdym wieku, cierpiących na schorzenia neurologiczne i wymagających jednocześnie całodobowego nadzoru. Realizowana jest przez oddziały rehabilitacji neurologicznej i oddziały o profilu ogólnorehabilitacyjnym. W tym przypadku o rodzaju rehabilitacji decyduje lekarz oddziału szpitalnego, dokonując oceny stanu zdrowia pacjenta, dysfunkcji układu nerwowego oraz oceny stopnia niepełnosprawności. Czas trwania zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej.

Stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna

Przeznaczona jest dla pacjentów wymagających kontynuacji leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Realizowana jest ona w szpitalu, a skierowanie na nią wystawia lekarz oddziału szpitalnego (m.in. pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, pediatrycznego), gdzie obywało się podstawowe leczenie, a także lekarz poradni chorób płuc, rehabilitacyjnej lub alergologicznej. Trwa do 3 tygodni, przez 6 dni w tygodniu, a średnio wykonuje się w jej przebiegu pięć zabiegów dziennie.

Stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna

Ten rodzaj rehabilitacji jest przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. Na ten typ rehabilitacji skierowanie wystawia lekarz oddziału: kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego, a także poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej. Czas trwania rehabilitacji zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji. Terapia taka trwa 6 dni w tygodniu i obejmuje działania ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.


Źródło artykułu: Narodowy Fundusz Zdrowia


Podobne artykuły
31.10.2016
23.12.2015
23.12.2015
10.11.2015
10.11.2015
25.09.2015
27.08.2015
16.11.2014
29.10.2014
15.10.2014

Komentarze
 
Magdalena Martyka z Opoczna Łódzkie30.03.2010
W szpitalu przed wyjściem do domu lekarz wystawił skierowanie do NFZ na leczenie sanatoryjne powiedziano mi że w ciągu 1 mies.powinna przyjść odpowiedz z NFZ co do miejsca i terminu skierowania przez NFZ ,a minęło już 1,5 mies.i nie mam żadnej odpowiedzi co mam robić ? Bo cierpię na bóle kręgosłupa i jestem na środkach p.bólowych jak długo mam czekać?
danuta pietryszak ruda śląska kłodnicka 58d/426.10.2010
N.F.Z. Kasa Śląska mam skierowanie od reumatologa na leczenie w szpitalu na oddziale rehabilitacji proszę o pomoc mój tel 668289807
Joanna Jakuszyk ze Szczecina11.07.2012
Moja mama nie porusza się samodzielnie i nie mamożliwości dotarcia do żadnej placówki leczniczej. W szczecińskich poradniach ortopedycznych dowiedziałam się, że lekarze ortopedzi w ramach NFZ nie przychodzą do domu chorych, tylko prywatnie. To samo z rehabilitantami - chodzenie do leżącej w ramach NFZ wykluczone. Już pół roku staram się mamie pomóc i nie radzę sobie z tematem, bo na prywatne leczenie nie mamy obie środków. To jak to jest z tą rehabilitacją w warunkach domowych w Szczecinie? Jednak nie "każdy zakład rehabilitacyjny mający kontrakt z NFZ świadczy opiekę domową", jak to widnieje w informacji powyżej! Nawet usłyszałam, że nie każdy unieruchomiony chorobą pacjent spełnia warunki wyznaczone przez NFZ. I do kogo w tej sytuacji mam się zwrócić o pomoc???
henryk07.11.2012
Lecze sie prywatnie u ortopedy/ innej mozliwosci u nas w miasteczku niema -brak zapisow / i tak lecze sie prywatnie kazda wizyta 15 minutowa co dwa tygodnie to koszt 100 zl bez lekow a trwa to juz 7 miesiecy a kolano jak bolalo tak boli pomalu zyc juz mi sie odechcialo / a na innych specjalistow juz mnie nie stac - mam piersza grupe inwalicka i jak tu sie leczyc brakuje sil i srodkow tak jest teraz w polsce
natalia25.01.2013
witam, mam problem mam chory kregosup czeka mnie operacja ale wizyte mam za pół roku do neurochirurga w szczecinie obecnie jestem na zaśiłku rehabuiltacyjnym przyznali mi na 4 miesiące , zanim poszłam na zasiłek bylam na l4 i miałam rehabilitacje i tez byłam w senatorium i nic mi za bardzo nie pomogło wiec chcem sie podjac operacji. na kase chorych ciezko sie dostac gdzie kolwiek do lekarza bo są długie terminy, czy jak jestem na rehabilitacyjnym zasilku czy musze miec rehabilitacje i czy zus moze mi nie przedłużyc zasiłku jezeli to wszystko tak długo trwa. prosze o pomoc i dobrą rade.
WNUCZKA17.02.2013
prosze o pomoc mam dziadka chorego ma zlamana kosc udowa i lezy w lozku zaden rehabilitant nie chce przyjsc na nfz z wizyta domowa a nie stac nas prywatnie
Maria17.06.2013
Ojciec moj jest po udarze mozgu 9 tygodni rechabilitacji w szpitalu nie przeynioslo oczekiwanych rezultatow, chcialam zamowic dla ojca rechabilitacje w domu , dzwonilam do wszystkich takich osrodkow aby otrzymac taka pomoc ... niestety juz do konca roku terminy zajete , jedynie prywatnie. Cale zycie czlowiek pracuje placi ZUS a teraz kiedy potrzebuje pomocy zostawiony jest sam. Pytam sie czy ZUS zwrocil by pieniadze ,ktore pobierano od ojca kiedy byl mlody i zdrowy zeby teraz mogl sie prywatnie leczyc? czy ten nasz NFZ jest zdrowy ? Nie wiem co dalej robic ... Czy moze mi ktos pomoc? Maria z wlkp podam e-meila mariazielinska@vp.pl
pacjent z Poznania04.07.2013
Mimo skierowania ma rehabilitacje w trybie pilnym, w kilku przychodniach odmówiono mi zabiegów. Jako powód,podano mi wyczerpany limit skierowań.
anna23.11.2013
Moja mama jest po udarze , lekarka wypisała skierowanie na rehabilitacje , jako kontynuacje dalszego leczenia, jedna pan ordynator z oddziału rehabilitacyjnego w innym szpitalu stwierdził , że mam nie nadaje się na rehabilitacje twierdząc, ze nie będzie współpracować z rehabilitantami. Mama jest w pełni świadoma normalnie je i połyka lekarstwa , jest afazja mowy i paraliż prawej strony.Czy lekarz miał prawo odmówić rehabilitacji poszpitalnej ? Co mam dalej z tym zrobić?
Elżbieta10.12.2013
Mój tata jest po udarze mózgu niedokrwiennym lewostronnym, który wystąpił 04-10-2013 r. Od 17-10-2013 do 13-11-2013 był w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym. Od 13-11-2013 przebywa w domu seniora ale w międzyczasie był w szpitalu na odziale wewnętrznym ze względu na zaleganie kału w organiźmie. O o momentu udaru, po rehabilitację i aktualnie nie chce przyjmować posiłków ani napojów, non stop ma aplikowane kroplówki, nie może chodzić, pamięć i możliwość sensownego kojarzenia są niewielkie. Twierdzi,że nie może przełykać ale lekarze twierdzą, że ten stan ma podłoże przede wszystkim psychiczne. Czy przebywając w domu seniora może tata być leczony przez psychoterapeutę wraz z dojazdem do domu seniora w ramach funduszu i w jaki sposób można uzyskać takie skierowanie?
adam13.09.2015
Prosze o pomoc moja mama także jest po udarze nie może się poruszać a nikt nie chę mi udzielić rehabilitacji domowych tychy
ZNACZNIE NIEPEŁNOSPRAWNY20.09.2016
Jestem po urazie głowy mam wadę wymowy i czterokonczynowy z trym ze prawostronny niedowład bardziej. Nie mam kogo się poradzić Nie ma kto sie mną opiekowac wiec pytam o najlepsza na NFZ usprawniającą rehabilitacje. arturholowka@wp.pl
Waga3006.01.2017
Czy w rehabilitacji domowej pierwsza wizyta lekarza jest uznawana za pierwszy dzień zabiegowy?
2017213yuanyuan13.02.2017

michael kors purse

louis vuitton outlet store

cheap rolex watches

gucci bags

coach outlet store online

cheap oakley sunglasses

christian louboutin shoes

rolex watches

michael kors handbags

adidas yeezy boost

birkenstock uk

pandora charms sale clearanc

michael kors handbags outlet

kate spade outlet online

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

nike free run

converse uk

michael kors bags

cheap nfl jerseys

air max 90

coach outlet online

kate spade outlet

fitflops

celine outlet online

pandora jewelry outlet

polo ralph lauren outlet online

ralph lauren

christian louboutin

ghd straighteners sale

michael kors bags

coach factory outlet online

michael kors outlet online

mulberry bags

uggs outlet

chaussure louboutin

cheap jerseys

coach outlet online

hollister clothing

coach outlet store

polo ralph lauren outlet

cheap ugg boots

ugg boots outlet

christian louboutin

adidas nmd runner

polo ralph lauren

nike flyknit

air max shoes

coach outlet store online

jordan uk

nfl jerseys wholesale

louboutin shoes

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet

true religion jeans outlet

michael kors handbags clearance

ugg boots clearance

rolex watches

adidas trainers

louboutin sale

tiffany jewelry

kate spade bags

tommy hilfiger windbreaker

michael kors outlet clearance

lebron shoes 

pandora charms sale clearance

oakley sunglasses outlet

pandora charms

coach outlet online

mlb jerseys

kate spade outlet online

rolex replica watches

adidas nmd r1

adidas store

coach factory outlet online

stan smith adidas

louis vuitton bags

gucci bags

supra shoes

coach outlet online

north face uk

nike outlet

pandora charms sale clearance

ugg on sale

ugg sale

sac louis vuitton

fitflops sale

cheap nike sneakers

coach factory outlet online

fendi bags

nike air max 95

cheap jordans for sale

michael kors outlet store

michael kors handbags outlet

ed hardy clothing

adidas yeezy boost 350

oakley sunglasses cheap

michael kors outlet store

cheap air max

ralph lauren sale

michael kors

oakley sunglasses cheap

dolce and gabbana outlet online

coach outlet online

yeezy boost

adidas nmd runner

michael kors outlet store

michael kors outlet store

michael kors outlet online

longchamp pliage

adidas trainers

oakley vault outlet

chaussures louboutin

yeezy boost 350

uggs australia

coach factory outlet online

abercrombie outlet

jimmy choo shoes

jerseys cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

coach outlet online

moncler jackets

adidas superstar shoes

mbt

michael kors outlet online

michael kors outlet store

air jordans

vans outlet

michael kors

versace

uggs canada

coach factory outlet online

birkenstock outlet

valentino shoes

birkenstock shoes

oakley sunglasses wholesale

nike uk

pandora bracelet

sac longchamp

tiffany jewelry outlet

longchamp soldes

vans store

air jordans

coach outlet online

ugg australia

celine handbags

cheap jordan shoes

michael kors handbags outlet

canada goose outlet

michael kors outlet store

yeezy shoes

ugg boots

birkenstock outlet

longchamp uk

michael kors outlet store

kate spade uk

tory burch sale

ugg boots

adidas outlet store

kobe bryant shoes

nike free run flyknit

birkin handbags

michael kors outlet store

yeezy boost

ray ban sunglasses discount

kate spade

coach outlet online

fake rolex watches

cheap ugg boots

air max 90

michael kors outlet clearance

hermes bags

beats by dre

gucci

air max

ugg boots sale

cheap ray ban sunglasses

ugg boots sale

longchamp handbags

hermes bags

nike blazer low pas cher

coach outlet store online

ugg

yeezy shoes

oakley sunglasses cheap

nike cortez classic

toms

hollister clothing store

air max

louboutin shoes

ugg boots outlet

louboutin outlet

coach outlet online

pandora charms sale clearance

cheap jordan shoes

authentic louis vuitton handbags

discount oakley sunglasses

coach outlet online

discount oakley sunglasses

true religion jeans outlet

canada goose coats

ed hardy store

nmd adidas

coach factory outlet online

moncler pas cher

tiffany and co jewelry

hollister co

fit flops

birkenstock

louis vuitton outlet store

canada goose jackets

pandora charms sale clearance

gucci handbags outlet

adidas nmd runner

mlb jerseys

cheap rolex replica watches

michael kors

wireless beats headphones

coach factory outlet online

adidas nmd r1

nike sneakers

polo ralph lauren outlet

gucci borse

christian louboutin uk

ralph lauren

montblanc

cheap oakley sunglasses

nike air huarache

michael kors outlet canada

polo ralph lauren

adidas

kd shoes

fred perry polo shirts

replica omega watches

canada goose

true religion outlet store

louis vuitton outlet online

true religion outlet online

yeezy boost 350

michael kors outlet sale

michael kors outlet online

cheap jordan shoes

cheap bottom shoes

adidas nmd r1

levis outlet

uggs outlet

cheap basketball shoes

north face outlet

ralph lauren outlet online

ed hardy uk

omega watches

adidas sneakers

canada goose jackets

coach factory outlet online

burberry outlet online

coach outlet online

uggs outlet

nike tn pas cher

longchamp handbags

canada goose jackets

sac louis vuitton pas cher

abercrombie

louis vuitton

birkenstocks

lebron james shoes

tory burch outlet online

coach factory outlet online

michael kors outlet online

louis vuitton outlet online

north face jackets

fitflops sale clearance

ray ban sunglasses outlet

nhl jerseys wholesale

christian louboutin outlet

canada goose jackets uk

uggs

louis vuitton borse

true religion jeans outlet

toms outlet

true religion outlet

polo ralph lauren pas cher

coach factory outlet online

coach outlet online

fitflops

hollister clothing store

red bottom

nike roshe shoes 

pandora bracelet

canada goose sale

red bottom shoes

yeezy boost 350

oakley vault outlet store

pandora charms sale

ugg boots

air max 2017

cheap uggs

toms outlet store

jordan shoes

ghd hair

canada goose

curry shoes

canada goose sale

red bottom shoes for women

louboutin pas cher

moncler jackets

ugg pas cher

coach outlet store

true religion sale

ray bans

cheap nfl jerseys

polo ralph lauren

moncler uk

longchamp bag

beats wireless headphones 

moncler coats

outlet louis vuitton

cheap jordan shoes

polo ralph lauren outlet

gucci outlet online

coach outlet online

coach factory outlet online

coach outlet online

ralph lauren outlet online

yeezy shoes

adidas

michael kors outlet online

tommy hilfiger outlet

coach outlet canada

toms shoes

jordan retro

canada goose jackets

canada goose jackets

coach outlet online

cheap jordan shoes

fitflop

air max

moncler outlet online

ugg canada

coach outlet store online clearance

pandora charms

jordan shoes

ray ban glasses

ralph lauren uk

cheap oakley sunglasses

fitflops sale clearance

true religion jeans outlet

cheap jerseys

oakley sunglasses outlet

longchamp outlet store

ray ban glasses

discount nike shoes

pandora jewelry store

coach factory outlet store

red bottom

coach outlet online

toms

oakley sunglasses outlet

polo ralph lauren outlet

beats headphones 

nike air max

canada goose jackets

michael kors handbags clearance

louis vuitton handbags

michael kors handbags

coach outlet online

fit flops

canada goose sale

prada outlet online

christian louboutin sale

polo ralph lauren outlet online

toms

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

gucci

ralph lauren uk

coach outlet store

pandora jewelry outlet

canada goose outlet

harden shoes

polo ralph lauren

ugg australia boots

ed hardy outlet

air max outlet

cheap jordans for sale

christian louboutin outlet

toms outlet

salvatore ferragamo shoes

louboutin outlet

tiffany and co outlet

gucci handbags outlet

pandora charm sale

louboutin shoes

polo ralph lauren outlet online

canada goose parka

moncler uk

ugg boots women

mulberry uk

louboutin shoes

pandora charms

michael kors uk

adidas superstars

abercrombie outlet

nike roshe one

christian louboutin sale

puma outlet

rolex replica watches for sale

hollister kids

michael kors

longchamp handbags

true religion jeans outlet

jordan femmes pas cher

coach factory outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet canada

converse all star

yeezy boost

jordans

true religion jeans

cheap nike shoes

pandora bracelet

ray bans

parada bags

fitflops sale

adidas superstar

red bottom heels

louis vuitton outlet online

michael kors outlet store

fitflop shoes

mont blanc pen

fred perry shirts

longchamp sale

salvatore ferragamo shoes

longchamp bag

louis vuitton factory outlet

coach factory outlet online

ralph lauren outlet

canada goose pas cher

chi flat iron

longchamp bags

nike air max 95

michael kors outlet clearance

jordan shoes

michael kors outlet store

ugg boots

levi's jeans

michael kors bags

james shoes

oakley sunglasses outlet

adidas yeezy boost

louboutin outlet

chaussure louboutin pas cher

coach factory outlet

true religion outlet store

christian louboutin shoes

coach outlet online

canada goose jackets uk

burberry outlet

timberland boots outlet

uggs

burberry sale

gucci outlet online

kd 8 shoes

michael kors bags

cheap uggs

sac longchamp

Dodaj komentarz
 
Autor
Treść
CAPTCHA Przepisz kod z obrazka
 
Oferujemy informację medyczną na terenie miast: Poznań, Szczecin, Zielona Góra. Nasi specjaliści: psycholog, stomatolog, ortopeda, okulista, ginekolog, dermatolog, ortodonta. Przeczytasz wiadomości na tematy: rehabilitacja, usg, implanty. Znajdziesz u nas także apteki oraz forum medyczne.
  © Wszystkie prawa zastrzeżone