Medycyna ogólna

Wszystko o bólu

Publikacja: 06 czerwiec 2011 Ostatnia aktualizacja: 03 lipiec 2011
Wielu z nas odczuwa różne rodzaje bólu. Co powoduje, że powstaje ból? Jak możemy go opisywać i klasyfikować? Czym różni się ból ostry od przewlekłego? Jakie konsekwencje w społeczeństwie może wywołać ból? Przeczytaj by lepiej zrozumieć czym jest ta dolegliwość.
Ból wg Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu  to subiektywne przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi są nocyceptory.

Odczucie bólu wyzwala również każdy supramaksymalny bodziec specyficzny dla danego receptora, np. silny impuls świetlny powoduje ból gałek ocznych, silny bodziec akustyczny powoduje ból lokalizowany w uchu.

W psychologii ból jest uważany za popęd uruchamiający odpowiednie formy zachowania się zwierzęcia, które prowadzą, często przez uczenie się, do usunięcia się spod działania lub do uniknięcia bodźca bólowego.

Bólowi towarzyszy pobudzenie układu nerwowego współczulnego (przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego) i wzmożenie wydzielania niektórych hormonów (np. hormonów kory nadnerczy). Ból ma istotne znaczenie dla rozpoznania i umiejscowienia procesu chorobowego. Niepowodzenie w leczeniu bólu ostrego może w niektórych przypadkach doprowadzić do rozwinięcia się stanu bólu przewlekłego
Ocena bólu Istnieje wiele narzędzi pomagających określenie natężenia odczuwanego bólu. Skale oceny stopnia natężenia bólu możemy podzielić na trzy grupy:
 • Wizualna – najbardziej popularna jest tzw. skala wzrokowo – analogowa. Posługując się linijką długości 10 cm, określa się natężenie odczuwanego bólu, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, natomiast 10 najsilniejszy ból, jaki można sobie wyobrazić. Odmianą stosowaną u dzieci jest skala przedstawiająca schematy twarzy wyrażających różne nasilenie bólu,
 • Werbalna – oceniająca ból w sposób opisowy. W skali tej chory może opisywać ból posługując się czterema stopniami jako: brak bólu, ból słaby, ból umiarkowany, ból silny lub dodatkowo, stopień piąty – ból nie do zniesienia,
 • Numeryczna – oceniająca ból w skali liczbowej, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 najsilniejszy ból, jaki chory może sobie wyobrazić,
Ból ostry Ból ostry, taki jaki występuje po urazie lub zabiegu chirurgicznym stanowi dla świadomego umysłu sygnał obecności bodźca uszkadzającego i/lub trwającego niszczenia tkanek. Ten sygnał bólu ostrego jest pożyteczny i adaptacyjny, ostrzegając osobę o niebezpieczeństwie i konieczności zareagowania lub szukania pomocy. Ból ostry jest bezpośrednim rezultatem uszkadzającego zdarzenia i jest klasyfikowany jako objaw uszkodzenia tkanki lub choroby. Jednakże u wielu pacjentów ból trwa długo, pomimo wygaśnięcia jego funkcji jako sygnału alarmowego i często długo po zagojeniu się uszkodzonych tkanek.
Najczęstsze przyczyny bólu ostrego:
 • wszelkie urazy,
 • ból wieńcowy,
 • ból w ostrym zapaleniu trzustki,
 • ból spowodowany pęknięciem wrzodu żołądka lub dwunastnicy,
 • kolka żółciowa,
 • ból w zapaleniu wyrostka robaczkowego,
 • kolka nerkowa,
 • ból związany z krwawieniem podpajęczynówkowym,
 • ból w ostrym niedokrwieniu kończyny,
Ból przewlekły Chociaż brak wyczerpujących danych epidemiologicznych dla Unii Europejskiej, ból przewlekły jest powszechnie spotykany. Najczęściej spotykane bóle przewlekłe: bóle dolnego odcinka kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów i nawracające bóle głowy (włączając w to migreny) są tak powszechne, że często traktowane jako normalna i nieunikniona część życia. Chociaż niewielu ludzi umiera z bólu, wielu umiera w bólu, a jeszcze więcej żyje z bólem.
Najczęstsze przyczyny bólu przewlekłego:
 • ból nowotworowy,
 • ból w przewlekłym zapaleniu trzustki,
 • ból reumatyczny,
 • ból związany z innymi zmianami zwyrodnieniowymi,
 • ból fantomowy,
 • ból pourazowy,
 • bóle migrenowe,
Fizyczne i psychospołeczne skutki bólu: 1. Unieruchomienie i w konsekwencji osłabienie mięśni i stawów,
2. Obniżenie odporności i podwyższenie podatności na choroby,
3. Zaburzenia snu,
4. Problemy z apetytem i odżywianiem,
5. Uzależnienie od leków,
6. Nadmierne uzależnienie od rodziny i innych opiekunów,
7. Nadużywanie oraz niewłaściwe wykorzystywanie profesjonalnego systemu opieki zdrowotnej,
8. Zła wydajność w pracy lub niezdolność do pracy, upośledzenie,
9. Izolacja od otoczenia i rodziny, zamykanie się w sobie,
10. Lęk, strach,
11.Rozgoryczenie, frustracja, depresja, tendencje samobójcze,
Społeczne koszty bólu: Podczas, gdy ból ostry jest z definicji krótkim i samoograniczającym się procesem, ból przewlekły zaczyna dominować w życiu i troskach pacjenta, oraz często jego rodziny, przyjaciół i innych opiekunów. Oprócz znacznego pogorszenia jakości życia osoby cierpiącej i jej bliskich, ból przewlekły narzuca duże obciążenia
finansowe na wielu poziomach, to jest:
1. Koszty usług medycznych i leków,
2. Nieobecność w pracy i zaburzenia w miejscu pracy,
3. Utrata dochodów,
4. Nieproduktywność zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w szerszym kontekście,
5. Finansowe obciążenie dla rodzin, przyjaciół i pracodawców,
6.Koszty odszkodowań, rent i zasiłków.
Źródło:
Wikipedia, Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl