Medycyna ogólna

Testy alergologiczne - skórne, z krwi, wziewne...

Publikacja: 23 marzec 2011 Ostatnia aktualizacja: 24 marzec 2011
Alergie w dzisiejszych czasach to coraz powszechniejszy problem. Często zdarza się, że cierpimy na nie, nawet o tym nie wiedząc. Aby skutecznie leczyć alergie niezbędne jest przeprowadzenie testów alergologicznych za pomocą których możemy zbadać reakcje chorego na poszczególne alergeny i ustalić na które jest uczulony.
Organizm każdego człowieka wyposażony jest w system immunologiczny, który chroni go przed wirusami, bakteriami i innymi paskudztwami. Czasami jednak zdarza się, że ten skomplikowany układ reaguje nadmiernie na szkodliwe dla organizmu substancje, np. pyłki traw, pyłki kwiatów czy domowy kurz i pojawia się pytanie czy aby nie mamy do czynienia z alergią?

Wyróżniamy następujące rodzaje testów alergologicznych:

TESTY ALERGOLOGICZNE SKÓRNE

 • są wykonywane w celu sprawdzenia jaki czynnik wywołuje reakcje alergiczną,
 • najczęściej wykonuje się je na plecach lub na przedramieniu,
 • nie zaleca się wykonywania testów u dzieci poniżej 5 roku życia, ponieważ wyniki mogą być fałszywe.
Rodzaje testów skórnych:

testy punktowe - wykonanie takich testów wskazane jest przede wszystkim do wykrywania alergii wziewnej, ale także alergii pokarmowej.

Polegają one na umieszczeniu na skórze kropli zawierającej alergen i nakłuciu skóry wystandaryzowanym lancetem w jej obrębie. Odległość między testowanymi alergenami powinna wynosić przynajmniej 3cm, aby unikać nakładania się sąsiednich odczynów co utrudniłoby ocenę.

Jednocześnie wykonuje się testy kontrolne z histaminą 1/1000 (substancja alergizująca) oraz rozpuszczalnikiem (substancja obojętna). Do każdej kropli używa się nowego nożyka. Na jednym przedramieniu u dorosłego można wykonać od 10 do 12 testów.

Przy ocenie wyników testów punktowych istotnym elementem jest przestrzeganie odpowiedniego czasu odczytu. Dla histaminy odpowiedź osiąga szczyt po 8-9 minutach. a dla alergenów po upływie 12-15 minut. W sporadycznych przypadkach pełna reakcja może rozwinąć się nawet po 30 minutach. Interpretując wynik ocenia się wyłącznie wielkość powstałego bąbla. Oceniając wielkość bąbli mierzy się za pomocą przeźroczystej linijki ich średnicę najdłuższą i średnicę prostopadłą do niej, a następnie oblicza się średnią średnicę. Uzyskane w ten sposób wartości porównuje się ze średnią średnicą bąbla histaminowego i dopiero wtedy wynik wyraża się za pomocą skali plusowej tzn. od 0 do ++++.

Skala plusowa oceny testów skórnych wykonywanych metoda "prick":
 • ++++ - średnia średnica bąbla alergenowego jest co najmniej dwukrotnie większa od średniej średnicy bąbla histaminowego lub każdy odczyn z "nibynóżkami",
 • +++ - średnia średnica bąbla alergenowego jest równa średniej średnicy bąbla histaminowego.
 • ++ - średnia średnica bąbla alergenowego równa lub większa od połowy średniej średnicy bąbla histaminowego,
 • + - średnia średnica bąbla alergenowego większa od odczynu na płyn kontroli negatywnej, a mniejsza od połowy średnicy bąbla histaminowego.
 • 0 - odczyn alergenowy równy odczynowi kontroli negatywnej.
W przypadku dodatniego odczynu na płyn kontroli negatywnej należy powtórzyć test na drugim przedramieniu.

test śródskórny - polega na śródskórnym podaniu 0,03 - 0,05ml roztworu alergenu, wytwarzając pęcherzyk o średnicy 3-4mm. Wyniki testu, który polega na zmierzeniu wielkości bąbla, rumienia lub nacieku odczytuje się po 15 do 20 minutach (reakcja natychmiastowa) oraz po upływie 6-8 i 24-48 godzinach (reakcja późna).

test naskórkowy (płatkowy) - ma zastosowanie w wykrywaniu alergii kontaktowej. W przypadku tego rodzaju alergii antygen nie wywołuje objawów ogólnoustrojowych w drogach oddechowych czy drogach pokarmowych, ale miejscowo w wyniku kontaktu antygenu ze skórą.

Taki rodzaj alergii występuje często u osób wykonujących specyficzne zawody, które narażają nas  na kontakt z alergizującymi substancjami takimi jak np. nikiel, chrom, guma, niektóre maści, składniki perfum,  środków czystości, farb itp.

W teście tym czynnik wywołujący alergię jest nakładany na skórę pleców i zostaje zaklejony plasterkiem. Wynik odczytuje się po  24, 48 lub po 72 godzinach. Zachodzące reakcje ocenia się w skali od + do ++++.

Skala:
 • rumień  +
 • rumień i grudki  + +
 • rumień, grudki i pęcherzyki + + +
 • wyraźny obrzęk i pęcherzyki + + + +
TESTY ALERGICZNE Z KRWI – inaczej testy radioalergosorpcji, wykonywane w celu wykrycia przeciwciał IgE świadczących o istnieniu alergii. Stosuje się badania na ogólny poziom przeciwciał (IgE całkowite), poszczególne alergeny (IgE specyficzne) oraz panele alergenów. Ten ostatni typ badania (panel alergologiczny) posiada najmniejszą czułość, dlatego jest najmniej polecanym badaniem spośród testów wykonywanych z krwi.

Test polega na pobraniu krwi, która później badana jest w laboratorium. Zaletą takich badań jest to, że testy są bardziej czułe niż testy skórne, można je ponadto robić podczas brania leków antyhistaminowych. Są poza tym niezastąpioną metodą badania u małych dzieci oraz w przypadku alergii pokarmowej.

UWAGA!
Wszystkie testy z uwagi na wystąpienie nadmiernej reakcji alergicznej (duszność, wstrząs) wykonywane są pod nadzorem lekarza.

Testy skórne są szczególnie wskazane do wykonania w przypadku objawów alergii wziewnej, zaś testy alergiczne z krwi stosuje się w przypadku objawów alergii pokarmowych.

24 godziny po wykonaniu testów należy unikać wysiłku fizycznego, gorących kąpieli oraz ekspozycji na słońce.
Źródło:
Wydawnictwo Alergologiczne "Zdrowie", Wikipedia

TEL-MED POLECA

Dermatolog Piła - Wenerolog/ Gabinet Dermatologiczno-wenerologiczny w Pile

Karska Małgorzata lek. specjalista dermatologii i wenerologii w Pile

woj. wielkopolskie
Piła, ul. al. Wojska Polskiego 20

Pediatra-Alergolog Kowalewska Krystyna Konin/ Alergolog dziecięcy Konin/ Testy skórne

Gabinet lekarza specjalisty pediatrii i alergologii w Koninie

woj. wielkopolskie
Konin, ul. Rolna 1A
 • czynna
 • nieczynna

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl