Leczenie w ramach NFZ

Zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego w ramach świadczenia NFZ

Publikacja: 03 kwiecień 2019 Ostatnia aktualizacja: 04 kwiecień 2019

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania, wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Lekarz kierujący na leczenie uzdrowiskowe zobowiązany jest dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźnie określić stopień samodzielności i samoobsługi. Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, tak aby odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.
 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału NFZ na terenie którego aktualnie zamieszkujemy, przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście.
 • Skierowanie, które wpływa do oddziału NFZ jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (np. brak pieczątki przychodni) Fundusz poprosi o ich uzupełnienie.

 • Skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w NFZ lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.
 • Jeśli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia uzdrowiskowego , nie potwierdza skierowania, które jest zwracane lekarzowi kierującemu, a zainteresowany świadczeniobiorca otrzymuje pisemną informację o tym fakcie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Skierowanie podlega weryfikacji co 18 miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie zostało rozpoczęte, NFZ odsyła skierowanie do świadczeniodawcy, który je wystawił w celu ponownej weryfikacji.
 • W przypadku negatywnej weryfikacji, lekarz wystawiający skierowanie zawiadamia o tym fakcie zarówno zainteresowanego świadczeniobiorcę jak i właściwy oddział NFZ w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skierowania.
 • Skierowanie, które zostało pozytywnie zweryfikowane przez lekarza, powinno zostać przesłane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania z powrotem do oddziału NFZ, gdzie zostanie ono poddane ponownej ocenie. Jeśli ocena jest pozytywna, świadczeniobiorca nie traci swojego miejsca na liście oczekujących.
 • Jeśli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

 • Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.
 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny, natomiast pobyt dziecka trwa 27.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny.
 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni i jest bezpłatny.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni i jest częściowo odpłatny.
 • Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.
Źródło:
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1/
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyjechac-na-leczenie-do-uzdrowiska/

Ostatnie publikacje

laskovski.pl