Medycyna ogólna

Diagnostyka patomorfologiczna w chorobach płuc

Publikacja: 05 październik 2018 Ostatnia aktualizacja: 11 październik 2018

Dlaczego badanie patomorfologiczne jest ważne?

Badanie patomorfologiczne pozwala na ustalenie rodzaju zmian, ich przyczyny oraz charakterystyki. Najważniejszą pracy patomorfologów jest zbadanie materiału tkankowego pobranego od pacjenta, obejrzenie go pod mikroskopem, określenie typu nowotworu oraz ocena pod kątem obecności receptorów i antygenów na powierzchni komórki. Dopiero badanie pod mikroskopem pozwala na ustalenie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z nowotworem, a jeśli tak, to czy jest on złośliwy. Pozwala to na podjęcie dalszych działań w kierunku leczenia.

Dlaczego ważne jest, aby znać typ nowotworu?

Wyróżniamy dwa główne typy nowotworu płuca: drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy, do którego zalicza się rak gruczołowy i płaskonabłonkowy. Od rozpoznania typu nowotworu zależy dalsze leczenie pacjenta. Dodatkowo komórki raka płuca mogą mieć mutację genu EGFR, genu ALK oraz wykazywać różną ekspresję antygenów PD1, PD-L1. Obecność niektórych mutacji jest czynnikiem predykcyjnym, czyli mówi nam, jaki typ leczenia powinnyśmy zastosować.

Czy podczas badania patomorfologicznego można określić, czy nowotwór jest pierwotny, czy to przerzut?

Tak, można to stwierdzić, choć czasami nie jest to proste. Są pewne szczegóły w budowie oraz wielkości komórek nowotworowych: np. rak gruczołowy płuca może wyglądać jak przerzut raka gruczołowego jelita czy rak żołądka. Wtedy patomorfolodzy oznaczają kolejne markery, żeby ocenić, skąd ta komórka pochodzi. Bardzo ważne w takich przypadkach są informacje od lekarza prowadzącego, czy pacjent wcześniej chorował na jakiś nowotwór. To zdecydowanie ułatwia lekarzom rozpoznanie.

Takie postępowanie daje gwarancję wiarygodnego wyniku badań molekularnych, które pozwalają ustalić: typ oraz podtyp raka płuca i ocenić konkretne zaburzenia genetyczne w materiale DNA. Tak precyzyjne dane pozwalają dobrać odpowiednie leki, które mają za zadanie blokadę wzrostu komórek nowotworowych. Rak płuca statystycznie jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród pacjentów onkologicznych, dotyka przeważnie osoby w średnim i starszym wieku. Palacze wdychają trujące związki chemiczne odkładające się przez lata w organizmie. Substancje smoliste z czasem potęgują swoje działanie, stając się jeszcze bardziej szkodliwe i zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwór.

Źródło:
Rak płuca.
Tytuł oryginalny: Your Guide to Lung Cancer, 2010
Autor: David Gilligan, Robert Rintoul

Ostatnie publikacje

laskovski.pl