Leczenie w ramach NFZ

Co zrobić, gdy eWUŚ wyświetli nas na czerwono?

Publikacja: 08 sierpień 2018 Ostatnia aktualizacja: 13 sierpień 2018

Sprawdzenie uprawnień w eWUŚ krok po kroku:

 • podajesz w rejestracji swój numer PESEL
 • potwierdzasz swoją tożsamość jednym z trzech dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy
 • w przypadku dziecka objętego obowiązkiem szkolnym (do  ukończenia 18. roku życia) pokazujesz aktualną legitymacja szkolną
Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną i twoje składki opłacane są prawidłowo, twoje dane wyświetlają się na zielono, jeśli są jakieś nieprawidłowości, system oznaczy cię na czerwono.
(Spora część ubezpieczonych osób niestety jest wykazywana przez eWUŚ jako osoby nieubezpieczone).

Co zrobić, gdy system wyświetli nas „na czerwono”?

 1. Jeśli jesteś ubezpieczonym , który ma tytuł do ubezpieczenia (pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny zarejestrowany w UP) zgłoś się do płatnika składki i sprawdź, czy zgłosił Ciebie (a także członków Twojej rodziny, np. dzieci, małżonka, który nie ma pracy) do ubezpieczenia zdrowotnego:
 • pracownik – u pracodawcy
 • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – w ZUS
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
  przedsiębiorca – w ZUS
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie – w NFZ
 
 1. Możesz również przedstawić w rejestracji jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, np: legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.Jeśli płatnik potwierdzi, że zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, weź od niego dokument, który wskazuje datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoś się do NFZ z ww. dokumentem, dowodem osobistym oraz wnioskiem o “naprawę statusu ubezpieczenia”.
      3. Złóż pisemne oświadczenie:
 Jeżeli przy twoim nazwisku eWUŚ pokazał czerwone światło, a jednocześnie wiesz, że posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń możesz złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteś ubezpieczony.  To wystarczy, aby przyjął cię lekarz w ramach ubezpieczenia.

 

WAŻNE! Jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.

Pamiętaj, jeżeli zmieniłeś pracę, poinformuj nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Źródło:
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/e-wus/faq/

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl