Leczenie w ramach NFZ

Leczenie stomatologiczne w ramach NFZ

Publikacja: 29 czerwiec 2018

Czy potrzebne jest skierowanie?

Aby skorzystać z leczenia stomatologicznego nie jest wymagane skierowanie. Co ważne, pacjent ma prawo wyboru spośród wszystkich placówek i lekarzy, którzy mają podpisaną umowę z NFZ. Bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych - ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

Świadczenia stomatologiczne na NFZ

Mając na uwadze te najczęściej spotykane, bezpłatnie możemy skorzystać między innymi z:

 • badania lekarskiego z instruktarzem higieny jamy ustnej (1 raz w roku kalendarzowym),
 • badania lekarskiego kontrolnego (3 razy w roku kalendarzowym),
 • badania żywotności zęba (3 zęby sąsiednie lub przeciwstawne),
 • RTG zęba, 2 zdjęcia wewnątrzustne (do 2 zdjęć w roku kalendarzowym),
 • znieczulenia miejscowego powierzchniowego, nasiękowego,
 • leczenia próchnicy powierzchniowej,
 • odbudowy ubytków,
 • wypełnienia kanału (dorośli od 3 do 3, dzieci i młodzież do 18 r.ż., kobiety w ciąży i połogu- wszystkie zęby),
 • czyszczenia kamienia (1 raz w roku kalendarzowym),
 • płukania kieszonki dziąsłowej (każdorazowo przy wizycie),
 • usunięcia zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego,
 • chirurgicznego usunięcia zęba.

Kto ma prawo do dodatkowych świadczeń u dentysty i jakie dokumenty trzeba okazać podczas wizyty?

Szczególne prawa w gabinecie stomatologicznym mają kobiety w ciąży i połogu, dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia oraz osoby niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

 • Kobiety w ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie) mają zagwarantowane rozszerzone leczenie endodontyczne – czyli leczenie kanałowe zęba, a także dodatkowy materiał stomatologiczny jakim jest cement chirurgiczny używany jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
  Jeśli chodzi o konieczne do okazania dokumenty, w przypadku kobiet ciężarnych jest to karta przebiegu ciąży, a w przypadku kobiet w połogu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia– to grupa, której przysługuje zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych do ukończenia 7. roku życia, lakierowanie wszystkich zębów stałych, impregnacja zębiny zębów mlecznych, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego, kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych, leczenie chorób przyzębia, zabiegi chirurgiczne – operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich. Jeśli chodzi o leczenie ortodontyczne, a także kontrolę wyników po jego zakończeniu, przysługuje bezpłatnie do ukończenia 12. roku życia. Dziecku do ukończenia 13 roku życia przysługuje także raz do roku bezpłatna wymiana aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
  W przypadku dzieci nieubezpieczonych wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość lub skróconego odpisu aktu urodzenia.
 • Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym  przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, a także kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień. Jeśli chodzi o dokument potwierdzający prawo do dodatkowych świadczeń, placówki zwykle żądają okazania zaświadczenia o niepełnosprawności.

Gdzie się udać z bolącym zębem w godzinach wieczornych lub w święta?

W przypadku nagłego, ostrego bólu zęba, obrzęku twarzy, urazu (w tym złamania zęba, żuchwy czy szczęki) lub krwawienia w jamie ustnej każdy z nas powinien zostać niezwłocznie przyjęty w placówce pełniącej dyżur w ramach nagłej pomocy stomatologicznej. Należy jednak mieć na uwadze, że placówki te działają jedynie w godzinach wieczornych i nocnych, tj. od 19.00 do 7.00 (pn.- pt.) oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne. Gabinety pełniące dyżur stomatologiczny przyjmują pacjentów jedynie w nagłych przypadkach. Trzeba pamiętać, że świadczenia stomatologiczne udzielane w ramach dyżurów mają charakter doraźny łącznie z ekstrakcjami czyli usuwaniem zębów, a ich głównym zadaniem jest uśmierzenie bólu.

Źródło:

http://www.nfz-szczecin.pl/rkwap_leczenie_stomatologiczne.htm

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl