Leczenie w ramach NFZ

Recepta transgraniczna

Publikacja: 15 czerwiec 2018

Została wprowadzona dla potrzeb pacjentów, którzy chcieliby zrealizować receptę w innym kraju Unii Europejskiej. Wystawia ją lekarz na prośbę pacjenta. Dzięki temu pacjent zyskał prawo do realizacji recept w innym kraju Unii Europejskiej niż w kraju, gdzie została wystawiona recepta.

Uwaga: Istotne jest to, że na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw”, czyli taki, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Jakie dane powinny znajdować się na recepcie transgranicznej?

Recepta, która ma zostać należycie zrealizowana za granicą musi zawierać:

 • imię lub imiona i nazwisko pacjenta,
 • data urodzenia pacjenta,
 • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
 • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy),
 • kontakt do osoby wystawiającej receptę (adres e-mail lub numer telefonu lub faksu wraz z prefiksem międzynarodowym),
 • adres udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu),
  • w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej (lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej) wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej oraz oznaczenie „Polska” albo skrót „PL”;
 • nazwa międzynarodowa lub handlowa jeżeli:
  • przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub
  • osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych – należy podać na recepcie zwięzły powód użycia nazwy handlowej;
 • postać;
 • dawkę (moc);
 • ilość;
 • sposób dawkowania;
 • data wystawienia recepty;
 • złożony na awersie recepty podpis osoby wystawiającej receptę.

Jaki są opłaty leków wypisanych na recepcie transgranicznej?

Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością. Jeśli jednak recepta została wystawiona również zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ, może być zrealizowana w Polsce z uwzględnieniem odpłatności  określonych w ustawie o refundacji.

Uwaga: Jeśli twoja recepta transgraniczna zawiera również dane wymagane do refundacji przez NZF (m.in. pesel, nr oddziału NZF) możesz wykupić lek w Polsce z uwzględnieniem dopłaty. 

Źródło:
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/recepty-i-leki/

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl