Medycyna ogólna

Metoda CyberKnife - leczenie nowotworów

Publikacja: 20 kwiecień 2018 Ostatnia aktualizacja: 11 wrzesień 2018
CyberKnife to specjalny akcelerator elektronów emitujący promienie fotonowe. Urządzenie emituje z różnych stron wiązki promieniowania, które precyzyjnie trafiają w guz niszcząc nowotwór, nie uszkadzając przy tym sąsiadującej zdrowej tkanki. Dzięki temu terapii poddać można guzy zlokalizowane we wszystkich narządach, nawet tych trudno dostępnych chirurgicznie w mózgu, płucach, wątrobie, prostacie czy trzustce. Przewagą technologii CyberKnife nad tradycyjną chirurgią otwartą jest także znacznie mniejsza liczba powikłań po leczeniu.
CyberKnife to przełomowa metoda leczenia nowotworów, która 30 września 2013 roku uzyskała rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Pozytywna opinia AOTM dowodzi, że technologia CyberKnife spełnia najwyższe kryteria bezpieczeństwa, skuteczności oraz opłacalności kosztów leczenia w stosunku do uzyskiwanych efektów zdrowotnych.

Zastosowanie metody CyberKnife

Cyberknife jest przeznaczony do leczenia tylko wybranych nowotworów:
  • guzów pierwotnych i przerzutowych zlokalizowanych w układzie nerwowym (mózgowie, rdzeń kręgowy)
  • nawrotów i przerzutów nowotworów głowy i szyi (np. nowotwory jamy ustnej i gardła)
  • guzów  pierwotnych i przerzutowych zlokalizowanych w klatce piersiowej (płuco, śródpiersie)
  • guzów pierwotnych i przerzutowych zlokalizowanych w jamie brzusznej (wątroba, trzustka)
  • guzów pierwotnych, nawrotowych i przerzutów raka prostaty i pęcherza moczowego
Nowoczesna terapia CyberKnife obejmuje leczenie jednosesyjne (rzadziej 3-5 sesyjne) przy niskim ryzyku powikłań, dlatego znacząco skraca czas leczenia. Dla porównania, tradycyjna radioterapia obejmuje ok. 4-7 tygodni codziennego napromieniania. Zabiegi wykonywane za pomocą noża cybernetycznego mają charakter ambulatoryjny, nie wymagający hospitalizacji, są bezbolesne i relatywnie krótkie. Ponadto zabiegi te dają większy komfort pacjentom i w wielu przypadkach konkurują ceną z tradycyjną chirurgią onkologiczną.

Gdzie przeprowadzana jest metoda CyberKnife?

Technologia CyberKnife stosowana jest na świecie już od ponad 10 lat, gdzie obecnie pracuje ok. 200 tego typu urządzeń, najwięcej w USA i Japonii. W Europie radiochirurgia CyberKnife jest bardzo popularna, głównie we Francji i Włoszech. Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost uznania dla tej metody i uruchomienie kolejnych jej placówek w różnych krajach, w tym 4 w Niemczech, 2 w Wielkiej Brytanii.
W Polsce obecnie istnieją dwa ośrodki, które mają doświadczenie w zabiegach radiochirurgii onkologicznej przy użyciu technologii noża cybernetycznego, tj. Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Instytut Chirurgii Cybernetycznej (ICC) w Wieliszewie pod Warszawą. W czerwcu br. rozpoczęto wdrażanie cybernoża w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl