Medycyna ogólna

Światowy Dzień Zespołu Downa

Publikacja: 21 marzec 2018
Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze niż średnia w populacji. Wahają się one od lekkiej do umiarkowanej niepełnosprawności intelektualnej. Zaburzenia rozwojowe manifestują się głównie jako skłonność do zawężonego myślenia lub naiwność. W Polsce żyje około 45 – 60 tysięcy osób z zespołem Downa. W ciągu jednego dnia rodzi się ich troje (dane: Fundacja Bardziej Kochani).

Wiele objawów przedmiotowych zespołu Downa jest niecharakterystycznych i spotyka się je także u osób z prawidłowym kariotypem. Zalicza się do nich: pojedynczą bruzdę dłoniową (zamiast podwójnej bruzdy na jednej lub obu dłoniach), migdałowaty kształt oczu spowodowany fałdem nad powieką, krótsze kończyny, osłabione napięcie mięśniowe oraz wystający język. U osób z zespołem Downa istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia: ciężkiego zapalenia płuc, wad wrodzonych serca. Ostateczny stopień rozwoju i komfort życia dziecka z zespołem Downa mogą poprawić działania zainicjowane już we wczesnym dzieciństwie, tj. prawidłowa opieka lekarska, akceptacja i zaangażowanie rodziny oraz edukacja i szkolenie zawodowe. Istnieją jednak pewne fizjologiczne i genetyczne ograniczenia, których nie można pokonać.

W wielu miastach w Polsce i na świecie organizowane są różne wydarzenia mające na celu promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zwiększanie świadomości społecznej na temat trisomii 21.

„21 marca załóż dwie kolorowe skarpetki nie do pary i pokaż, że integrujesz się z osobami z zespołem Downa” – zachęcają przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.

Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce. Jeśli jednak skarpetki to dla was za mało – załóżcie kolorowe ubrania. Kolory przewodnie ŚDZD to granatowy i czerwony.
Warto śledzić na bieżąco, co dzieje się 21 marca – informacje podawane są zarówno na oficjalnej stronie Światowego Dnia Zespołu Downa, jak i w mediach społecznościowych.

Strona Światowego Dnia Zespołu Downa
www.worlddownsyndromeday.org

Strona Down Syndrome International
www.ds-int.org

Twitter ŚDZD
twitter.com/WorldDSDay

Kanał YouTube ŚDZD
www.youtube.com/DSiWDSD

Profil ŚDZD na Facebooku
www.facebook.com/World-Down-Syndrome-Day
Źródło:
www.worlddownsyndromeday.org
www.ds-int.org
www.facebook.com/World-Down-Syndrome-Day

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl