Dziecko

Badanie słuchu u dzieci

Publikacja: 01 lipiec 2009 Ostatnia aktualizacja: 13 maj 2010
Istnieje szereg metod sprawdzania słuchu u dzieci. Wybór którejś z nich zależy w dużej mierze od wieku dziecka, stopnia jego rozwoju i ogólnego stanu zdrowia. A oto przegląd testów stosowanych w charakterze badań przesiewowych i w diagnostyce zaburzeń słuchu u dzieci w różnym wieku.
Badania przesiewowe u noworodków

Aktualnie najczęściej stosowaną techniką oceny słuchu noworodka jest tak zwany test emisji otoakustycznych (OAE, otoacoustic emissions). Można przeprowadzić go wkrótce po urodzeniu w ramach rutynowego badania noworodka. Z uwagi na możliwość nieprawidłowych wyników z powodu woskowiny czy innych „zanieczyszczeń" przewodu słuchowego tuż po porodzie lepiej jest jednak wykonać test nieco później, tuż przed wypisaniem dziecka do domu.

Innym badaniem przesiewowym słuchu u noworodka jest komputerowy test odpowiedzi słuchowej pnia mózgu (ABR, auditory brainstem response). Test ABR jest nieco dokładniejszy w porównaniu z OAE, ponieważ ocenia większy odcinek drogi słuchowej dziecka, od ucha do mózgu. Nie wykonuje się go jednak we wszystkich szpitalach, ponieważ interpretacja wyników wymaga większego doświadczenia badającego.
   
Badania słuchu u niemowląt w wieku 3-6 miesięcy

W razie podejrzenia problemów ze słuchem u niemowlęcia w drugim kwartale życia wykonuje się jeden lub oba wyżej wspomniane testy. Ponieważ test ABR wymaga uśpienia dziecka na czas badania, w razie potrzeby można podać mu lek uspokajający.

Badania słuchu u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2,5 roku

Dla dziecka w tym wieku badanie słuchu może być przyjemne i zabawne. Starsze niemowlęta i dwulatki lubią animacje i różnorodność bodźców, wykorzystywane w takich badaniach. Dziecko siedzi w kabinie dźwiękowej na kolanach matki i słyszy dźwięki z głośników rozmieszczonych po obu stronach kabiny. Między głośnikami umieszcza się ruchome zabawki, aby odwrócić uwagę dziecka od samych źródeł dźwięku. Gdy odwróci ono głowę we właściwym kierunku, otrzymuje „nagrodę" w postaci podświetlenia lub ruchów laleczki na wprost niego.

Badania słuchu u dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat

Do badania słuchu w tym wieku wykorzystuje się „gry" oceniające percepcję i rozumienie mowy. Przykładowo dziecku zakłada się na głowę słuchawki i rozkłada przed nim zabawki czy obrazki. Ma ono za zadanie wskazać dany obiekt na polecenie słyszane w słuchawkach.

Badania słuchu u dzieci w wieku 4 lat i starszych

Badanie słuchu powinno wchodzić w skład rutynowego bilansu zdrowia u wszystkich dzieci, począwszy od wieku 4 lat. U dziecka czteroletniego i starszego badanie słuchu przeprowadza się podobnie jak u dorosłych — na zasadzie powtarzania dwusylabowych wyrazów oraz podnoszenia ręki czy naciskania guzika w odpowiedzi na dźwięki wydawane przez urządzenie testujące.
Źródło:
"Dziecko. Zdrowie i Rozwój" - Świat Książki

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl