Medycyna ogólna

11 LUTY Światowy Dzień Numeru 112

Publikacja: 11 luty 2018 Ostatnia aktualizacja: 07 marzec 2018

Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy w 1991 roku. Dzięki temu, jednakowemu numerowi osoby przebywające na terenach krajów Unii Europejskiej  w przypadku zagrożenia zdrowia albo życia mają możliwość wezwania pomocy przez całą dobę.

Pod numer 112 można zadzwonić bezpłatnie zarówno z telefonu stacjonarnego jak i z komórki. Numer ten można wybrać także w telefonie nieposiadającym karty SIM.

W Polsce numer 112 obsługuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Znajdują się one w każdym mieście wojewódzkim.  Podstawowym założeniem systemu jest jak najszybsze odebranie połączenia i powiadomienie służb udzielających pomocy – policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i pogotowia gazowego.

Kiedy należy dzwonić pod numer 112?

Na numer 112 należy dzwonić wyłącznie w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz mienia m.in. takich jak: pożar, kradzież, włamanie, wypadek drogowy, przy nagłych omdleniach, przy poważnym uszkodzeniu ciała, w przypadku porażenia prądem czy też rozpoznaniu osoby poszukiwanej przez policję.

Kiedy nie wolno dzwonić pod numer 112?

Nie należy dzwonić pod ten numer telefonu kiedy sytuacja nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia czy też mienia np.: w celu uzyskania porady lekarskiej, po informacje o ruchu drogowym, e celu ustalenia danych kontaktowych bądź uzyskania połączenia międzynarodowego itp.

Jak poprawnie dzwonić pod numer 112?

Dzwoniąc pod numer 112 należy pozostać w pobliżu miejsca zdarzenia lecz w punkcie gdzie będzie można przeprowadzić rozmowę bez zakłóceń. Należy przedstawić krótko operatorowi zaistniałą sytuację oraz podać imię i nazwisko. Wskazać miejsce zdarzenia i w miarę możliwości wskazać najszybszą drogę dojazdu. Należy odpowiadać na wszystkie pytania operatora i wykonywać jego polecenia oraz nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy „112”, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby.

Dzwoniąc na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokuje się linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR.  

Źródło:
http://www.112.gov.pl/

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl