Medycyna ogólna

Czym jest medycyna holistyczna?

Publikacja: 04 czerwiec 2018 Ostatnia aktualizacja: 11 wrzesień 2018

Medycyna holistyczna, traktuje człowieka jako całość. Ważna jest nie tyle choroba, co przyczyny tkwiące w organizmie, które pozwoliły, żeby choroba się rozwinęła. Medycyna ta respektuje prawa natury, które stara się zrozumieć i wykorzystać dla dobra chorego. Zmusza także chorego do czynnego udziału w działaniach prowadzących do zdrowia.
Medycyna holistyczna nie zadowala się symptomami choroby, tylko szuka odpowiedzi na pytanie o przyczyny takiego stanu i leczy cały organizm a nie chorobę. Tym samym prezentuje stanowisko, że nasze organy i narządy są ściśle ze sobą powiązane i w stanie chorobowym oddziałują na siebie powodując różne dolegliwości.

Różnorodność chorób

Niektóre choroby są „chorobami duszy” i wynikają na przykład z nieprzepracowanych problemów psychicznych. Są więc chorobami psychosomatycznymi, jak na przykład przewlekłe migreny czy alergie. Również astma, choroby wrzodowe żołądka, gościec, choroby niedokrwienne serca, łysienie plackowate, łuszczyca i cukrzyca – to jednostki chorobowe, których przyczyn należy poszukiwać w sferze emocjonalnych przeżyć.

Założenia medycyny holistycznej

Holizm w medycynie zakłada, że nasze emocje i stan umysłu mają bardzo duży wpływ na stan zdrowia i leczenie choroby. Wszelkie przekonania pacjenta wpływają na jego emocje, a w związku z tym nie są obojętne dla zdrowia.
Można jednak nauczyć się wpływać na postawy, uczucia i przekonania, i dzięki temu zmieniać swoje emocje. Holistyka mówi o tym, że każdy człowiek funkcjonuje w wymiarze fizycznym, mentalnym i duchowym, a dla zdrowia w medycynie holistycznej istotne jest, w jaki sposób przeprowadza się leczenie. Zadaniem lekarza jest przede wszystkim wspieranie organizmu pacjenta w samodzielnym zdrowieniu i skupianie się na naturalnych procesach leczenia. Lekarz holistyczny kieruje się zasadą Primum non nocere – Przede wszystkim nie szkodzić. Zanim wiec podejmie decyzję o sposobie leczenia, stara się dociec powodów powstania schorzenia.

Rozpoznanie choroby metodą holistyczną

Rozpoznanie choroby rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu, podczas którego zadaje pytania dotyczące stylu życia, zwyczajów, diety i wśród przyczyn choroby wyróżnia czynniki zewnętrzne, klimatyczne (zimno, gorąco, wiatr), wewnętrzne (stres, przemęczenie, wyczerpanie lub pobudzenie emocjonalne) oraz inne, takie jak niewłaściwe odżywianie. Medycyna holistyczna stosuje szeroki zakres praktyk i terapii leczniczych w tym:
  • akupresurę,
  • akupunkturę,
  • apiterapię,
  • chiropraktykę,
  • aromaterapię,
  • irydologię,
  • fitoterapię - leczenie ziołami.
Ponadto, szczególnie akcentuje troskę człowieka o „samego siebie" w oparciu o ćwiczenia, prawidłowe odżywianie, odpowiedni sen, pobyt na świeżym powietrzu oraz wstrzemięźliwość w złych przyzwyczajeniach i stosowaniu używek. Przez stulecia medycyna holistyczna - inaczej zwana komplementarną, była wykorzystywana na równi z medycyną współczesną, nie ustępując jej w niczym, a czasem wręcz przewyższając ją skutecznością. Było to możliwe dzięki wiedzy zgromadzonej przez tysiące lat przez naszych przodków, którzy wyspecjalizowali się w zapobieganiu i leczeniu różnych chorób i dolegliwości.
Źródło:
"Ajurweda Tajemnice medycyny holistycznej" Chopra Deepak

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl