Ważny temat

Biofizyka układu wzrokowego

Publikacja: 26 styczeń 2018

Narząd wzroku jest jednym z najlepiej rozwiniętych narządów w ludzkim ciele. Nurtują Cię pytania bądź zastanawiasz się jak przebiega proces widzenia? W artykule dowiesz się najważniejszych faktów na temat budowy anatomicznej oka. 

Budowa oka

Ludzkie oko jest w przybliżeniu kulą o średnicy 25 milimetrów. Gałkę oka ludzkiego pokrywa sprężysta błona, która podzielona jest na 3 warstwy:

 • wewnętrzną – siatkówkę
 • środkową – naczyniówkę
 • zewnętrzną – twardówkę, która stanowi mocną osłonę ochraniającą wewnętrzną warstwę oraz nadaje oku sztywność, składają się na nią:
  • rogówka - uwypuklona i przezroczysta część twardówki, przez którą przechodzą promienie świetlne,
  • tęczówka – znajduje się za rogówką i jest o kształcie zabarwionej przesłony
  • źrenica - okrągły otwór w środku tęczówki.

Na uwagę zasługują również dwa miejsca na siatkówce:

 • plamka żółta, która jest miejscem najwyraźniejszego widzenia, znajduje się ona na przecięciu osi optycznej soczewki ze ścianką tylną gałki ocznej (w tym miejscu znajduje się lekkie wklęśnięcie),
 • plamka ślepa to miejsce niewrażliwe na działanie promieni świetlnych, znajduje się ona w miejscu, gdzie nerw wzrokowy wchodzi do gałki ocznej.

Wszystkie impulsy, które dostają się do siatkówki przesyłane są do mózgu, czyli do miejsca, gdzie przekształcane są na obraz.

Ostrość wzroku

            W procesie widzenia ostrość wzroku określa się jako zdolność oka do spostrzegania w polu widzenia szczegółów o małej wielkości względnej. Ostrość wzroku w dużej mierze zależy od akomodacji oka. Proces ten polega na przybieraniu takiego kształtu przez soczewkę, aby punkt skupienia promieni światła, niezależnie od odległości od oka, znalazł się na siatkówce. Kształt soczewki zmienia się przez mięśnie rzęskowe oka. Oko reaguje na szeroki zakres natężeń 1;105, najmniejszą dawką, która może wywołać wrażenie świetlne wynosi 2·10-7 J.  Natomiast na silne światło mięśnie zmniejszające rozmiary źrenicy oka automatycznie reagują skurczem. Zdolności akomodacyjne oka istotnie maleją wraz z wiekiem:

 • od 14 dioptrii w wieku10 lat
 • do 1 dioptrii w wieku 70 lat
Najważniejsze czynniki wpływające na ostrość widzenia:
 • Kontrast luminacji różnych części przedmiotu,
 • Stosunek luminacji przedmiotu oraz jego otoczenia
 • Oświetlenie i czas oglądania danego przedmiotu.

Właściwości wzroku a warunki oświetlenia

            Światło odgrywa ważną rolę w procesie widzenia. Takimi podstawowymi właściwościami, na które oświetlenie ma istotny wpływ to:

 • ostrość wzroku
 • stopień adaptacji
 • wrażliwość kontrastowa
 • stałość wyraźnego widzenia

Ciekawostki

 • Oko dostarcza najwięcej informacji
 • Nośnikiem informacji jest fala elektromagnetyczna o długości fali 380 – 700 nm
 • Oko jest odbiornikiem receptorem złożonym z dwóch układów:
  • optycznego i receptorowego
 • Prawie połowa kory mózgowej przetwarza informacje wzrokowe.
Źródło:
Jaroszyk F., Biofizyka. PZWL, Warszawa, 2001, McLaughlin D., Stamford J., White D., Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2008, Correspondence Course Lighting Application „Vision”, Philips Lighting B.V.,1985

TEL-MED POLECA

Okulista / Okulista dziecięcy / Szczecin

Przerwa Danuta dr n. med.

woj. zachodniopomorskie
Szczecin, ul. Odzieżowa 12A

Okulista dziecięcy Poznań Piątkowo/ Leczenie zeza i niedowidzenia u dzieci Poznań

Krystyna Olejniczak i Joanna Karolak lekarz okulista dziecięcy i dla dorosłych w Poznaniu-Złotniki

woj. wielkopolskie
Złotniki, ul. Bociania 22b
 • czynna
 • nieczynna

Ostatnie publikacje

Czy wiesz że.. ?
gruczoły łzowe niemowląt przez pierwsze 2-3 miesiące życia nie produkują łez?
laskovski.pl