Dziecko

Choroby nerek u dzieci i niemowląt

Publikacja: 09 kwiecień 2018

Czy wiesz, że choroby nerek są podstępne szczególnie u dzieci? W związku z tym warto dowiedzieć się więcej! Poświęć czas na przeczytanie poniższego artykułu.

Choroby nerek u dzieci i niemowląt są bardzo niebezpieczne. Każda dysfunkcja tych organów może prowadzić do bardzo szybkiego zaburzenia w nawadnianiu organizmu, wysokiej gorączki a nawet zatrucia.Choroby nerek mogą rozwijać się w miąższu nerek bądź w drogach moczowych lub w obu tych miejscach jednocześnie. U dzieci do najczęściej występujących chorób układu moczowego należą: ostre lub przewlekle odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre kłębuszkowe zapalenie nerek i zespół nerczycowy.
Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.
Podstawowymi objawami w tej chorobie są bóle brzucha lub w dole kręgosłupa oraz gorączka do 38° C. Pojawiają się też typowe zmiany widoczne w badaniach laboratoryjnych:
w moczu:
  • białkomocz,
  • ropomocz (podwyższona liczba krwinek białych w osadzie),
  • krwiomocz,
  • obecność wałeczków i bakterii,
we krwi:
  • podwyższone są leukocytoza,
  • podwyższone OB
Dziecko czuje się bardzo źle, widać po nim, że cierpi.
Przyczyną ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek może być wcześniejsze niewyleczone zakażenie układu moczowego.
Zdarza się też, że jest to efekt wrodzonej wady rozwojowej w obrębie układu moczowego.
Do odmiedniczkowego zapalenia nerek dochodzi czasem na skutek obecności kamieni w drogach moczowych.
Sprzyja to bowiem zastojowi moczu w układzie moczowym. Choroba dotyka zarówno starsze dzieci – kilkulatki jak i niemowlęta.
U niemowląt i małych dzieci ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek może być poprzedzone zakażeniem układu oddechowego,
przewodu pokarmowego lub występuje jako odosobnione zapalenie.
Często poza wymienionymi objawami pojawiają się biegunki lub zaparcia oraz wymioty co dodatkowo utrudnia trafną diagnozę.
Lekarz pierwszego kontaktu lub pediatra, jeśli podejrzewa to schorzenie, zaleci najpierw badania laboratoryjne, jeśli te potwierdzą przypuszczenia, skieruje na dalsze badania diagnostyczne: posiew moczu oraz badanie nerek za pomocą aparatury ultrasonograficznej
lub rentgenowskiej w celu ustalenia dokładniejszej przyczyny ostrego zapalenia.
U małych dzieci bardzo często lekarze decydują o leczeniu szpitalnym – łatwiej tam o wykonanie wszystkich badań w jednym miejscu,
bez konieczności przewożenia malucha od placówki do placówki.
Jeśli przyczyną choroby było istnienie wad rozwojowych, leczenie będzie wieloetapowe, jeśli jednak takich wad nie ma – stan zapalny ustępuje zwykle po maksymalnie 14 dniach.
Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek.
Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek rozwija się u dzieci, u których doszło do łagodnego zakażenia układu moczowego jak również
u których choroba rozwijała się nieagresywnie przez wiele miesięcy. Przebiega bez wyraźnych objawów a rozpoznanie następuje na skutek przypadkowego badania moczu. Ta podstępna choroba jest o tyle niebezpieczna, że w przypadku dalszego niesystematycznego leczenia,
prowadzi do zniszczenia miąższu nerek a następnie ich niewydolności.
Nawracające i przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek mimo niewielkich niezbyt uciążliwych symptomów, także wymaga umieszczenia dziecka w szpitalu, celem przeprowadzenia niezbędnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).
Podobnie jak w przypadku ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek, należy wykluczyć lub potwierdzić istnienie wad rozwojowych u dziecka, które mogłyby ten stan wywoływać (wodonercze, podwójny układ kielichowo-miedniczkowy).
Po leczeniu szpitalnym dziecko niezależnie od powodu wystąpienia przewlekłego stanu zapalnego nerek powinno być pod opieką poradni nefrologicznej przez kilka lat.
Źródło:
"Nefrologia noworodka", M. Borszewska-Kornacka

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl