Leczenie w ramach NFZ

Wszystko o karcie DILO

Publikacja: 27 sierpień 2017 Ostatnia aktualizacja: 29 sierpień 2017

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO) stanowi nieodłączną część szybkiej terapii onkologicznej. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się kto może ją otrzymać a kto wydać oraz co można dzięki niej zyskać.

W przypadku pacjentów onkologicznych szczególną rolę odgrywa czas, to znaczy szanse na wyleczenie zależą od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Od  1 stycznia 2015 r. ich leczenie odbywa się w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Polega na poprowadzeniu pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia, przy czym mają to być działania sprawne i szybkie. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Karty DILO) oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać wszyscy pacjenci, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

Karta DILO stanowi skierowanie, dzięki któremu pacjent może rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Karta jasno określa diagnostykę i leczenie oraz gwarantuje opiekę medyczną na każdym etapie choroby.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydawać:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,
  • lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego,
  • lekarz udzielający świadczeń z zakresu programów zdrowotnych, który stwierdził nowotwór złośliwy,
  • lekarz udzielający świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy.

Karta zawiera podstawowe informacje o stanie pacjenta, ponieważ rubryki w karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego są uzupełnianie na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego przez odpowiednich lekarzy. Dzięki temu wszystkie istotne informacje dotyczące diagnozy i planu leczenia znajdują się w jednym miejscu.

Karta stanowi własność pacjenta. Dokumentowany jest w niej cały proces diagnostyki i leczenia, do momentu powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca przekazuje pacjentowi oryginał karty a przechowuje jej kopię.

Karta DILO może zostać wydana pacjentowi ponownie w przypadku nawrotu choroby, po zamknięciu poprzedniej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, przez lekarza, który stwierdził nawrót choroby.

Źródło:
Narodowy Fundusz Zdrowia

Ostatnie publikacje

Czy wiesz że.. ?
zostało wydanych juz ponad 520 tys. kart diagnostyki i leczenia onkologicznego?
strony internetowe | lexurio.pl