Leczenie w ramach NFZ

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Publikacja: 28 lipiec 2017 Ostatnia aktualizacja: 29 lipiec 2017

Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne wykrycie groźnych schorzeń oraz skutecznie ich wyleczenie. Wśród tych badań, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wyróżniamy program profilaktyki raka szyjki macicy, o którym przeczytasz w niniejszym artykule.

Program profilaktyki raka szyjki macicy ma na celu zmniejszenie umieralności kobiet z powodu tej choroby. Dzięki regularnym badaniom cytologicznym można wykryć zarówno raka we wczesnym okresie, jak i zmiany przedrakowe, które w stosunkowo długim czasie poprzedzają rozwój raka inwazyjnego. Rozpoznanie raka szyjki macicy, jego wczesnych postaci oraz stanów, które mogą doprowadzić do jego powstania jest możliwe dzięki cytologii, dlatego każda kobieta powinna wykonywać to badanie co trzy lata.

Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do ubezpieczonych kobiet w wieku 25-59 lat:

 • które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 3 lat,
 • otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.
 • które są obciążone czynnikami ryzyka.

Badanie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania i można je wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Optymalnym okresem dla pobrania materiału cytologicznego jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu.
(Kobiety, które nie są objęte programem, mogą wykonać bezpłatne badanie cytologiczne w ramach porady u lekarza ginekologa, który ma podpisana umowę z NFZ.)

Czynniki ryzyka warunkujące powstawanie choroby to m. in.:

 • wiek - zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem- najczęściej wystepuje pomiędzy 45 a 55 rokiem życia,
 • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym,
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
 • duża liczba partnerów seksualnych,
 • duża liczba odbytych porodów,
 • palenie papierosów,
 • niski status społeczny i ekonomiczny.

Etap podstawowy programu obejmuje:

 • wywiad,
 • wypełnienie ankiety,
 • pobranie materiału do badania cytologicznego,
 • edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy,
 • wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej,
 • wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania,
 • decyzję co do dalszego postępowania- są trzy możliwości:
  • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu jeżeli wynik badania jest prawidłowy,
  • zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego w uzasadnionych przypadkach,
  • skierowanie do placówki, która realizuje świadczenia zdrowotne w ramach Etapu pogłębionej diagnostyki programu.

Etap pogłębionej diagnostyki obejmuje:

 • badanie kolposkopowe,
 • w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji obrazu kolposkopowego - pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego (biopsja),
 • ocenę histopatologiczną pobranego materiału.

Dalsze leczenie będzie odbywało się poza programem, ale nadal u specjalistów, którzy mają kontrakt z NFZ.

Źródło:
Narodowy Fundusz Zdrowia

Ostatnie publikacje

Czy wiesz że.. ?
rak szyjki macicy rocznie dotyka ok. 4 tys. kobiet i jest drugim, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce?
strony internetowe | lexurio.pl