Leczenie w ramach NFZ

Karta EKUZ

Publikacja: 30 czerwiec 2017 Ostatnia aktualizacja: 13 lipiec 2017

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przydaje się w przypadku wakacji, pracy lub nauki za granicą, ponieważ potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ podczas tymczasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Więcej na jej temat w artykule.

EKUZ może być wydana osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Korzystając z EKUZ podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych zasadach, co ubezpieczeni w tym państwie.
Należy jednak pamiętać, że nie każda usługa medyczna jest bezpłatna, dlatego najpierw trzeba to sprawdzić, np. idąc do lekarza upewnić się, czy działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Żeby uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia.

Można wybrać jeden z czterech sposobów dostarczenia wypełnionego i podpisanego wniosku:

 • mailem skanu do oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ,
 • przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
 • osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Są trzy możliwości odbioru Karty:

 • osobiście w oddziale NFZ, w którym złożono wniosek lub który wskazano we wniosku,
 • przez osobę upoważnioną,
 • pocztą- w tym przypadku we wniosku należy wpisać adres, na który ma być przesłana.

Karta EKUZ jest bezpłatna.

Dokumenty, które należy przygotować do uzyskania karty EKUZ:

 • wniosek o wydanie EKUZ,
 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej- uczniowie i studenci,
 • dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jeżeli wyjazd jest związany z pracą,
 • dokument U2 z urzędu pracy- w przypadku osób bezrobotnych, które wyjeżdżają za granicę w celu poszukiwania pracy.

W sytuacji składania wniosku w oddziale NFZ, urzędnik sprawdzi, czy osoba zainteresowana może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jeśli  to potwierdzi, dodatkowe dokumenty nie będą potrzebne.

Czas oczekiwania na kartę:

 • 3-5 dni roboczych od złożenia wniosku,
 • od razu, jeśli będziesz mieć przy sobie komplet dokumentów, które potwierdzą, że masz polskie ubezpieczenie zdrowotne,
 • czas będzie dłuższy w przypadku otrzymania za pośrednictwem poczty, należy doliczyć czas przesyłki.

W sytuacji zagubienia karty można:

 • Pobrać, wydrukować  i wypełnić wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ.
 •  Poprosić w szpitalu o przesłanie wniosku faksem do dowolnego oddziału NFZ.
  NFZ prześle certyfikat faksem w terminie 3 dni roboczych.

Karta jest ważna:

 • 5 lat dla emeryta,
 • 12 miesięcy dla osób ubezpieczonych tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ww. (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 r. ż. niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń),
 • 2 miesięcy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych,
 •  do 6 miesięcy dla kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
 • na okres do 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza,
 • na okres do 42 dni od dnia porodu dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres ważności Karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Źródło:
Narodowy Fundusz Zdrowia

Ostatnie publikacje

Czy wiesz że.. ?
od 2005 r. wydano około 17 mln kart EKUZ?
strony internetowe | lexurio.pl