Dziecko

Wczesna stymulacja rozwoju dziecka

Publikacja: 29 czerwiec 2017

Wczesna stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego - im wcześniej zostanie ropoczęta terapia, tym większe szanse na prawidłowy rozwój - więcej na ten temat w artykule.

Wczesna stymulacja rozwoju dziecka - wczesna interwencja terapeutyczna - to definicja szeroko pojętej rehabilitacji dzieci z problemami wad rozwojowych od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki  w szkole podstawowej (od noworodka do 6 roku życia).

Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse na wyleczenie. Opinię wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

W programie wczesnej stymulacji rozwoju dziecka jest także udzielane wsparcie i pomoc dla rodziców. W ramach tego programu rodzice nabywają umiejętności jak postępować z dzieckiem oraz informacji dotyczących do jakich specjalistów dziecko powinno być kierowane.

W skład zespołu specjalistów wchodzą lekarze i terapeuci następujących specjalizacji:

 • Psycholog
 • Logopeda
 • Neurolog dziecięcy
 • Neurologopeda
 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci integracji sensorycznej
 • Oligofrenopedag (Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną)
 • Surdopedag, Tyflopedag (potrafi zastosować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające oraz ułatwiające pracę z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi - zburzenia wzroku, słuchu)

Zajęcia prowadzone w ramach Wczesnej Stymulacji Rozwoju Dziecka są bezpłatne i odbywają się w gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i pomoce rehabilitacyjne.

Dobór terapii oraz metody pracy są ściśle uzależnione od potrzeb dziecka.

Zespół terapeutów uwzględnia zalecenia poradni, dodatkowo na bieżąco obserwuje i diagnozuje możliwości i funkcjonowanie dziecka i w zależności od potrzeb i możliwości wybiera najbardziej optymalne dla dziecka metody terapeutyczne.

Należy jak najwcześniej podjąć stymulację rozwoju dziecka z wadami rozwojowymi, gdyż:

 • małe dzieci są bardziej podatne na stosowane programy terapeutyczne i czynią szybsze postępy we wczesnym etapie rozwoju
 • wczesne wspomaganie jest szansą na osiągnięcie takich umiejętności, których nie osiągnie bez pomocy terapeuty
 • dzieci mają łatwość uczenia się (wiele zaburzeń narasta z wiekiem co utrudnia terapię i edukację)
 • pierwsze umiejętności u dziecka utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają póżniej zmianie
 • dzieci są bardziej sprawne ruchowo i dojrzalsze emocjonalnie
 • dzieci uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
Źródło:
Cieszyńska Jagoda, Korendo Marta, "Wczesna stymulacja rozwoju dziecka"

TEL-MED POLECA

EEG głowy u dzieci Poznań/ ADHD/ Nadpobudliwość i problemy szkolne Poznań

Specjalistyczny Gabinet Neurologii Dziecięcej i Pediatrii w Poznaniu

woj. wielkopolskie
Poznań, ul. Grunwaldzka 50
 • czynna
 • nieczynna

Ostatnie publikacje

Czy wiesz że.. ?
dotyk jest najbardziej rozwiniętym zmysłem noworodka i stanowi jego podstawowy środek komunikacji z otoczeniem? Wyrażanie uczuć, pocałunki, pieszczoty, przytulanie i głaskanie dzieci niepełnosprawnych jest dla nich korzystne i wspomaga ich rozwój.
strony internetowe | lexurio.pl