Leczenie w ramach NFZ

Na czym polega projekt leki 75+?

Publikacja: 28 luty 2017 Ostatnia aktualizacja: 05 marzec 2017

Rządowy projekt zapewnia bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia. Jakie są podstawy do otrzymania leków bezpłatnie? Czy projekt dotyczy wszystkich leków? Dowiedz się więcej z artykułu.

Aby otrzymać lek bezpłatnie należy łącznie spełnić poniższe przesłanki:

  • Pacjent musi mieć ukończone 75 lat i musi posiadać uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wiek pacjentów weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia, jeśli pacjent nie ma nadanego numeru PESEL. Pacjent musi mieć ukończone 75 lat w momencie wystawienia recepty.

  • Na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” musi być wpisana litera S.

Wzory recept się nie zmieniły. Są takie same dla wszystkich pacjentów. Jedyne co je odróżnia w przypadku pacjentów 75+, to wpisana przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej litera S. Farmaceuta nie może tego pola zmieniać czy poprawiać. Musi sprawdzić, które z przepisanych leków może wydać bezpłatnie, ponieważ na tej samej recepcie mogą być przepisane leki refundowane na zasadach ogólnych, leki przysługujące na podstawie innych uprawnień dodatkowych oraz leki, za które trzeba zapłacić pełną kwotę.

  • Lek musi znajdować się w specjalnym wykazie - wykazie bezpłatnych leków.

Nie wszystkie leki są bezpłatne. W wykazie leków bezpłatnych dla seniorów znajduje się 1129 pozycji. Wykaz ten można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Jest częścią D obwieszczenia refundacyjnego.

Lekarz specjalista, który uważa, że pacjentowi powinny zostać przepisane leki, które przysługują mu bezpłatnie, przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację na temat zalecanych leków. Lekarz POZ na tej podstawie wystawi odpowiednią receptę i pacjent nie będzie musiał zapłacić za leki zalecone przez specjalistę.

Szacuje się, że w kolejnych latach wydatki seniorów po 75. roku życia na leki refundowane spadną o ok. 60%.

Projekt finansowany jest z budżetu państwa. Minister Zdrowia przekazuje środki Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło:
Narodowy Fundusz Zdrowia

Ostatnie publikacje

Czy wiesz że.. ?
pacjenci po 75. roku życia w 2015r. wydali na leki refundowane ok. 860 mln zł?
strony internetowe | lexurio.pl