Leczenie w ramach NFZ

Zaświadczenia lekarskie - kiedy musimy za nie zapłacić?

Publikacja: 08 lipiec 2008 Ostatnia aktualizacja: 26 październik 2013
Czy wiesz jakie zaświadczenia lekarskie i orzeczenia o stanie zdrowia są bezpłatne, a za które mimo ubezpieczenia będziesz musiał zapłacić? Sprawdź! Publikujemy dokładne informację na ten temat.
ZAŚWIADCZENIA BEZPŁATNE
orzeczenia i zaświadczenia wydawane przez lekarza na życzenie ubezpieczonego:
 • w związku z dalszym leczeniem lub rehabilitacją
 • orzekające niezdolność do pracy
 • pozwalające na kontynuowanie nauki
 • związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku
 • dla celów pomocy społecznej
 • orzecznictwo o niepełnosprawności
 • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego
 • ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 • uzyskania dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 • w przypadku orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych lub ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych powinna zapłacić instytucja, która je zleciła, czyli w tym przypadku ZUS lub KRUS
 • koszty badań, orzeczeń lub zaświadczeń na zlecenie prokuratury lub sądu są pokrywane z budżetu państwa.
ZAŚWIADCZENIA PŁATNE
wszystkie pozostałe wydawane na życzenie ubezpieczonego m.in.:
 • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU
 • wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku - dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe, a także dla uczniów i studentów, którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
 • zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą
 • zaświadczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych
 • zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach pozaleczniczych


Aktualizacja treści artykułu: 25.10.2013r.

   
Źródło:
www.nfz.gov.pl

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl